De Bramenwerkgroep is een natuurstudiewerkgroep onder de koepel van Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus.

Naast het beheer van De Bramentuin, verzamelt de Bramenwerkgroep gegevens over de bramen in deze soortenrijke regio en brengt het belang van bramen onder ogen van het grote publiek. De werkgroep hoopt tevens een stimulans te zijn om ook elders in ons land de batologie nieuw levenin te blazen.

Zin om mee te doen? Neem contact met ons op of ga eens kijken op de website.

TOP