Welkom bij de Glimwormenwerkgroep van Natuurpunt, we richten ons op het informeren, opleiden en verenigen van liefhebbers en waarnemers van vuurvliegjes en glimwormen.

Door hun lichtgevend gedrag wekken glimwormen bij het publiek verwondering op. Ze zijn dankzij hun “levende lichtshow” een ideale soortgroep om mensen ‘s avonds vanachter computer, TV, etc. het huis uit te lokken en terug in contact te brengen met het nachtleven in de donkere natuur.

We verstrekken informatie over de soorten, geven advies om soorten waar te nemen en te herkennen, advies hoe je tuin glimwormvriendelijk in te richten en we organiseren geleide educatieve wandelingen met een focus op vuurvliegjes en glimwormen (kevers behorende tot de Familie Lampyridae) waarbij we ons zowel inzetten voor het informeren als het verzamelen van ecologische en verspreidingsgegevens via www.waarnemingen.be.

Jaarlijks doen we een oproep om het publiek aan te sporen op zoek te gaan naar glimwormen in hun tuin, of nabijgelegen stukje natuur via een ongewervelden.flits, sociale media en radio, en ons hun waarnemingen te melden via waarnemingen.be

Je kan je ook aansluiten via ons discussie- en informatieplatform op Facebook (Glimwormenwerkgroep Natuurpunt).

We trachten de verspreiding van de drie inheemse soorten beter in kaart te brengen en te begrijpen. Vooral één soort is relatief zeldzaam; de Kleine Glimworm, beter gekend als het befaamde "vuurvliegje". Nochtans is het de meest tot de verbeelding sprekende en opvallendste soort want de enige in België die vliegt én gloeit terzelfdertijd. Deze insecten hebben het in het sterk versnipperd landschap bijzonder moeilijk om te overleven en daarnaast zijn er nog de vermoedelijk negatieve effecten van o.a. lichtvervuiling en pesticidengebruik. We willen graag beleidsmakers hierin met de nodige kennis bijstaan.

Wat betreft lichthinder zouden we graag een burgerwetenschappelijk onderzoeksproject op poten zetten om de mogelijk negatieve effecten van o.a. tuin- en straatverlichting op de glimwormenpopulatie te onderzoeken. Meer daarover in een nabije toekomst. 

Ben je geïnteresseerd in deze werkgroep of wil je gewoon je kennis over vuurvliegjes en glimwormen wat opschroeven? Aarzel niet om ons te contacteren op glimwormen@natuurpunt.be of via onze facebookpagina: Glimwormenwerkgroep Natuurpunt.

 

 

TOP