De Libellenwerkgroep Waasland is een Natuurpuntwerkgroep onder de vleugels van Wakona (Wase koepel voor natuur.studie) en in nauwe samenwerking met de LVV (Libellenvereniging Vlaanderen vzw).

Het doel van de werkgroep is kennis en middelen bundelen om natuurgebieden in het Wakonawerkingsgebied meer gericht te onderzoeken op hun libellenpopulatie. De werkgroep is laagdrempelig en iedereen met interesse voor libellen is van harte welkom!

Meer info vind je op de website.

TOP