plantactie
@Jesse

Natuurpunt Aalter

Natuurpunt Aalter is actief in Aalter. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Waarom lid worden?

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang jouw wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Nieuws
16 februari 2020
Verenigingsnieuws
vallei van de Poekebeek

Uitbreiding natuurgebied Vallei van de Poekebeek

We mogen her voorjaar inzetten met heel goed nieuws! Recent kon Natuurpunt Aalter een nieuw perceel in de Vallei van de Poekebeek aankopen. Natuurpunt zal op dit nieuwe perceel voor bosuitbreiding opteren. Door de aankoop zal de natuurkwaliteit en biodiversiteit in de Vallei van de Poekebeek verder versterkt worden. In het natuurgebied de Vallei van de Poekebeek vind je typische beekdalgraslanden en -bosjes, die zeer regelmatig overstromen. Natuurpunt beheert in totaal ruim 6 ha in het gebied. De meeste percelen palen aan de mooi kronkelende Poekebeek. Ze liggen opwaarts van het kasteeldomein van Poeke. In de wintermaanden overstroomt de vallei er regelmatig. In de graslanden kan je dan steltlopers en watervogels, zoals de kievit, wintertaling, krakeend en slobeend, zien. In het voorjaar merken we een toename van de scherpe boterbloem en de pinksterbloem op. Je kan hier genieten van de idyllische vallei met de kronkelende Poekebeek en zijn bosjes, knotwilgenrijen en houtkanten. Om de natuur- en landschapswaarden verder te versterken nam Natuurpunt al verschillende acties. Een brede houtkant, met onder meer sleedoorn, meidoorn, hazelaar, gewone vogelkers, zomereik, gewone es en zwarte els, werd aangeplant. Langs de Poekebeek is een bomenrij van marilandicapopulieren geplant. Een 20-tal knotwilgen werden aangeplant. Daarnaast zijn er twee poelen gegraven om de amfibieën in de vallei verdere herstelkansen te geven. Natuurpunt start een fondsenwervingscampagne op voor de financiering van de nieuwe aankoop. Dit project kan je steunen door overschrijving op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met de vermelding “gift Poekebeekvallei 6671A”. Meer info: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/poekebeekvallei

Nieuws
16 december 2019
Verenigingsnieuws
Intelligentie in de natuur

Boek "Intelligentie in de natuur"

Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is? Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is? In zijn nieuwe boek Intelligentie in de natuur ontwikkelt Aalternaar en natuurpunt-lid Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmische velden – zoals het zwaartekrachtveld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven. Het boek is te koop in de Natuur.corner. Aankoopprijs: 25€ - Leden van natuurpunt krijgen 10% korting.

Nieuws
15 september 2019
Verenigingsnieuws
natuur.corner

Natuur.corner in nieuwe wereldwinkel

Wereldwinkel Aalter en Natuurpunt Aalter hebben sinds september 2019 een nieuwe samenwerking opgestart in de nieuwe winkel in de Stationsstraat (naast school De Beuk). In de natuur.corner is er een permanent en variërend aanbod uit de Natuurpunt.winkel te koop.

TOP