Nieuws

2021: Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie

Gezien de voortdurende gezondheidstoestanden door COVID aanhouden, zien wij ons tot onze spijt genoodzaakt de Algemene Vergadering te verplaatsen naar een latere datum.

Achter de schermen werken wij verder aan onze opdracht en dan vooral aan het uitbreiden of verwerven van nieuw natuurgebied.

TOP