Steun Natuurpunt Boven-Schelde

Steun Natuurpunt Boven-Schelde

Het beheren van natuurgebieden en het aankopen van nieuwe gronden vereist van ons een ernstige financiële inspanning. Mogen wij dan ook op jouw steun rekenen? Elke gift, klein of groot, maakt het verschil voor meer natuur in de Scheldevallei… om in te ravotten of tot rust te komen.

Doe online een gift

Dit kan eenvoudig, snel en veilig op deze webpagina.

Doe een gift via een klassieke overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van:

”Gift 6633 Scheldemeersen”.

Geniet van een belastingvoordeel

Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest. Alle giften die Natuurpunt in één kalenderjaar van jou ontvangt, tellen we samen. Via de belastingen recupereer je een deel van jouw gift. Lees meer over de fiscale attesten van Natuurpunt.

Zijn er andere manieren waarop ik jullie kan helpen?

Absoluut. Dit zijn de andere mogelijkheden:

Alvast van harte bedankt voor je steun!

TOP