Natuurpunt Halle is actief in Halle. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Voor meer info verwijzen we naar onze lokale website of onze facebookpagina

Plan Boommarter

logo plan boommarterPlan Boommarter wil aan het gebied tussen de Berendries, Lembeekbos en het Hallerbos een meer natuurlijke toets geven. Daarom gaan we de aanwezige groengebieden waar mogelijk met elkaar verbinden.

Dit gebeurt voornamelijk door het aanplanten van bosjes, aangepast beheer van graslanden en door de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals houtkanten, hagen en bomenrijen langsheen velden, paden en wegen.

Omdat een groot deel van het werkingsgebied van Plan Boommarter wordt ingenomen door tuinenen landbouwgronden, is het uiteindelijke resultaat van dit plan voor een groot deel afhankelijk van de inbreng van de bewoners van het werkingsgebied. Daarom richten wij ons tot u.

Samen met u maken wij van onze regio een ecologischpareltje waar het aangenaam is om te wonen, werken en wandelen.

Wilt u een steentje bijdragen aan Plan Boommarter?


hallerbos

TOP