We zijn actief in regio Roeselare met o.a. een goed werkende Steenuilwerkgroep. We publiceren artikels en ook onze activiteiten in het ledenblad "de knotwilg" van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen. 

TOP