Natuurpunt 's Heerenbosch is actief in Buggenhout, Baasrode - Dendermonde en Lebbeke. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

De afdelingswebsite van NP 's Heerenbosch: http://www.natuurpunt-sheerenbosch.be

Natuurpunt 's Heerenbosch op Facebook

Voorzitter is Brian Roelandt. Vragen: zie contact hiernaast

Binnen onze afdeling zijn de volgende werkgroepen actief:

Wandelen

Wandelkaartjes zijn beschikbaar voor volgende reservaten:

Beneden-Dender (Denderbelle-Hannaerden-Wiestermeers):

Vossewegelwandeling - bewegwijzerd - startplaatsen aan kerken van Denderbelle en Wieze - picknickplaats. Zie ook kaartje

Vlassenbroekse polder (Vlassenbroek-Baasrode-Dendermonde)

Momenteel worden er grootschalige werken uitgevoerd in de Vlassenbroekse polder. Momenteel worden heel wat bomen gerooid en worden nieuwe dijken aangelegd.  Tijdens de werkuren is wandelen dan ook VERBODEN.  De Vlaamse Waterweg voeren immers uitgebreide inrichtingswerken uit voor de creatie van een overstromingsgebied (een deel Gecontroleerd gereduceerd getijdengebied  en een deel wetland).

TOP