Kern Haven van Natuurpunt Waasland is een vrijwilligerswerking van Natuurpunt in de deelgemeentes van Beveren ten noorden van de E34 (Doel, Kallo, Kieldrecht, Verrebroek). Ons werkingsgebied omvat zowel de Waaslandhaven als de omliggende polders.

Sinds 2012 zetten we ons daar, als vrijwilligers met een hart voor natuur, in voor meer, betere en zo toegankelijk mogelijke natuur. Daarvoor trachten we dan ook het nodige draagvlak te creëren.

Onze werking is gestoeld op een 4-tal pijlers:

  • Educatie door middel van het organiseren of deelnemen aan evenementen zoals Ganzondag, Vlaamse Havendag, "Ontdek de Rietvelden van Kallo", Havenland Run & Walk, Nacht van de Vleermuis, ...
  • Beheer van natuurgebieden in en rond de haven (Haasop, Spaans Fort, Steenlandpolder, R2-vlakte, Schor Ouden Doel, Grote Geule en Kleine Weel Kieldrecht). Bedrijven durven ons daar, bij wijze van teambuilding of via Time For Society, al eens een handje bij helpen.
  • Beschermingsacties zoals de amfibieënoverzet aan de Kwarikweg in Kallo of het afvangen van Rugstreeppadden op de dwarsdam van het Doeldok.
  • Studie van de natuur door tellingen van huis- en oeverzwaluwen, wulpen, meeuwen, aalscholvers, ... monitoring van broedvogels, vleermuizen, muizen, vissen, rugstreeppadden en verschillende soorten inheemse orchideeën.

 Om het draagvlak te vergroten voor het behoud en de bescherming van de lokale natuur organiseren we regelmatig geleide wandelingen, teambuildings, opruimacties, ...

Onze kern is ook sterk betrokken bij het project "de Antwerpse Haven Natuurlijker" en zorgt via haar vrijwilligerswerking voor een ondersteuning van de professionele werking van dit project.

Waarom lid worden?

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang je Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

TOP