Natuurgebieden

Natuurpunt Zwevegem is actief in Zwevegem en Spiere-Helkijn. Een team van gedreven vrijwilligers zijn 2 maal per maand present voor een werkdag in ons gebied, meestal de tweede en derde zaterdagvoormiddag van de maand. Afspraak om 8u (tot 12u) aan onze loods aan het Sint-Pietersbrugje, Kraaibosstraat, Moen.

Door aankoop en huur tracht Natuurpunt Zwevegem natuurgebieden veilig te stellen. Wilt u hieraan meewerken, stort dan uw bijdrage op rekeningnr. IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt vzw met vermelding “projectnr. 3515 Zwevegem”. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Groepen en scholen kunnen een rondleiding in het natuurgebied aanvragen bij Bavo De Clercq, bavo.de.clercq@telenet.be

TOP