"Rondom Burreken" is een kern van de Natuurpunt afdeling Vlaamse Ardennen.
Een dynamische groep vrijwilligers zet zich actief  in rond natuurbehoud in de gemeenten Horebeke, Schorisse en Zegelsem. Ze beheren het natuurgebied het Burreken, het mooiste landschap van de Vlaamse Ardennen. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het beheer van de ijskelder in het kasteelpark van Schorisse.
Meer weten: www.burreken.be

dscf5122.jpg

vuursalamander
© Filip Hebbrecht

Beheer

Het beheer heeft tot doel een zo natuurlijk mogelijk bos ,in al zijn successiefasen, te laten ontwikkelen. Als algemene doelstelling geldt ook het behouden en ontwikkelen van de verscheidenheid aan planten, dieren en levensgemeenschappen. Daarom worden ook overgangen van bos naar grasland en grasland zelf in het beheer betrokken en zal voor deze beheersgebonden biologische kwaliteiten een deel van de menselijke invloed gehandhaafd blijven.
Een bijzonder aandachtspunt is het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding.

Exmoor pony's

In het natuurgebied Het Burreken loopt sinds enkele jaren een uniek begrazingsproject met Exmoorpony’s. De pony’s worden ook wel omschreven als de laatste wilde paarden van Europa.

De Exmoorpony is de laatste wilde voorouder van het gedomesticeerde paard en wereldwijd leven er nog maar iets meer dan 2000 Exmoorpony’s. Dat betekent dat de diersoort meer bedreigd is dan de bekendere orang oetan, berggorilla en tijger. Om het voortbestaan van de West-Europese oerpony te verzekeren in Nederland en Vlaanderen is in 2007 het Samenwerkingsverband Exmoorpony opgericht. De organisatie wil meer Exmoorpony’s inzetten in natuurgebieden. 

Vrijwilligers van het natuurgebied Het Burreken ijveren sinds kort mee voor het behoud van het ras van de Exmoorpony. Samen met Gallowayrunderen zorgen de pony’s voor de begrazing van het natuurgebied. Door hun schuwheid en natuurlijke gehardheid zijn de pony’s zeer geschikt als begrazers. Emoorpony’s zullen niet uit zichzelf toestappen op het publiek om gevoederd te worden. In natuurgebieden die toegankelijk zijn voor het publiek veroorzaakten de pony’s nog nooit problemen.

Sponsors

TOP