De Oostvlaamse  Vleermuizenwerkgroep is een studiewerkgroep en actief in heel de provincie. We zetten ons het jaar rond in voor het bestuderen, beschermen en monitoren van onze vleermuizenpopulaties. Deze werking steunt op drie pijlers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: onderzoek, bescherming en educatie.

Wil jij ook graag vleermuizen leren kennen, tellen of beschermen? Ga eens kijken op de nationale website of neem contact met ons opHou de provinciale nieuwtjes en activiteiten in de gaten op onze Facebook.

De Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep in een notendop

We houden ons hoofdzakelijk bezig met:

  • zomeronderzoek (batdetectoronderzoek, inventarisatie, monitoring)
  • wintertellingen
  • sensibilisatie
  • bescherming. 

In de zomermaanden bij het invallen van de duisternis, trekken we er met een batdetector op uit om onze vleermuizenpopulaties in kaart te brengen. Bossen, waterrijke gebieden,  verstedelijkte zones,  zelfs de bermen van de autosnelweg, … alles komt aan bod. Verder wordt er gezocht naar nieuwe kolonies, en worden de uitvliegende dieren aan gekende kolonies geteld om na te gaan of de populatie het goed doet.   

 

Tijdens de wintermaanden ruilen we van werkterrein: daar waar je ons in de zomer vaak in natuurrijke gebieden kan vinden, bevinden we ons nu ondergronds. Bunkers, ijskelders, forten en watergangen worden bezocht om overwinterende vleermuizen te tellen. De batdetectoren worden tijdelijk aan de kant geschoven en vervangen door zaklampen, spiegeltjes, laarzen en soms zelfs waadpakken. Terwijl het in de zomermaanden hoofdzakelijk om het akoestische aspect draait, krijgen we nu de kans om ze eens van “dichtbij” te bewonderen. Het jaar na jaar tellen van al deze objecten verschaft ons niet alleen waardevolle informatie over hoe vleermuizen deze plekken gebruiken, maar laat ons ook toe om trends te bepalen zowel op provinciaal als nationaal vlak. 

De inventarisatie tijdens de zomer- en wintermaanden geeft ons een goed beeld van hoe het met onze vleermuizenpopulatie gesteld is, maar verdere beschermingsmaatregelen blijven  jammer genoeg nog steeds noodzakelijk. Zo wordt er bijvoorbeeld ook advies verstrekt over de inrichting van diverse types van winter- en zomerverblijven gaande van ijskelder tot kerkzolder), aspecten met betrekking tot kappingen, lichthinder, windturbines enz,…

Onbekend is onbemind,en vaak ook onbeschermd. Een van de belangrijkste stappen in de bescherming van vleermuizen blijft immers het ontkrachten van alle mythen die over hen de ronde doen. Via sensibilisatie door middel van vleermuizenwandelingen en andere educatieve initiatieven  maken we duidelijk dat onze fluwelen fladderaars nuttige diertjes zijn, en niks te maken hebben met de duivel of vampiers.

Een even belangrijke maatregel inzake bescherming is het inrichten van zomer- en winterverblijven. Zo werden in Oost-Vlaanderen de laatste jaren diverse kerkzolders, bunkers, ijskelders en forten vleermuisvriendelijk ingericht.

Je herkent ze aan het vleermuisvriendelijk schildje. 

Eerste Hulp Bij Vleermuizen (under construction)

TOP