Natuurpunt foto

Damvallei

Damvallei
De Damvallei is ontstaan uit een oude meander van de Schelde. Knotwilgenrijen, kleine wilgenbroekbosjes en graslanden bepalen het landschap. Natte en droge bodems wisselen elkaar af en op diverse plaatsen komt kwelwater aan de oppervlakte. Uiteraard speelt het water hier een belangrijke rol.

De grote blikvanger in het gebied is het Damvalleimeer, een kunstmatige waterpartij die ontstond door zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg E17. De lokale afdeling van Natuurpunt liet de steile oevers afvlakken om een brede modderige oeverzone te creëren, waarin zich een riet- en moerasvegetatie met libellen, kikkers en salamanders ontwikkelde. Grotere vissen vinden hier een nieuwe paaiplaats en ook watervogels komen er broeden. In de winterperiode dobberen slobeend, kuif- en tafeleend en enkele koppeltjes pijlstaart op het meer rond.

De vrijwilligers van Natuurpunt laten broedeilandjes op het meer drijven waarop visdiefjes komen broeden. Het visdiefje is een sternensoort die in Vlaanderen slechts zelden tot broeden komt, maar de Damvallei is voor deze soort sinds enkele jaren een echte kraamkliniek geworden. Aalscholvers en futen gebruiken de vlotjes na het broedseizoen als rust- en uitkijkplaats. Een fantastisch schouwspel vindt plaats in juni en juli, wanneer de visdiefkuikens worden grootgebracht met kleine visjes, die de ouders op de nabije turfputten duikend vangen.

De Damvallei maakt deel uit van het Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden Natura 2000. Dit gebied geniet de steun van het Life-fonds van de EU.

Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld Project 6630 Damvallei. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Algemene informatie
Start
Toegankelijkheid
Vogelkijkhutten
Aanbevolen schoeisel
Honden
Rolstoelgebruikers
Kinderen
Parking
Openbaar vervoer
Info