Natuurpunt foto

Doode Bemde

De Doode Bemde is met zijn 9 kilometer wandelpaden het best toegankelijke natuurgebied van Vlaams-Brabant. Het is ook veruit het belangrijkste en meest waardevolle natuurgebied in dit deel van de Dijlevallei. In 1980 sloegen Natuurpunt en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud de handen in elkaar om hier een prachtige brok natuur uit te bouwen. ‘Dode beemden’ betekent zoveel als onbruikbare graslanden. Het gebied mag dan voor de landbouw te vochtig en van weinig nut geweest zijn, landschappelijk en qua natuurwaarden is het rijk en uniek gebleven.

De Dijle mag hier sinds kort weer overstromen en sedimenten afzetten zoals in een ver verleden. Zo kan hier opnieuw een natuurlijk alluviaal rivierecosysteem ontstaan waarvan de ecologische rijkdom logischerwijze meegroeit.

Vogelkijkhut gebouwd met steun van LifeBovendien zijn 'vrije' overstromingen in de Doode Bemde de enige manier om Leuven afdoende te beschermen tegen watersnood. Een ingenieus plan koppelde een maatschappelijke deugd aan een ecologische nood. Dit plan werd dan ook gehonoreerd als Europees Life-project Dijlevallei in de periode 1998-2003. Het beheer is in handen van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Piet De Becker schreef een uitstekend boek over de Doode Bemde.

Om kennis te maken met de oude trambedding volg je best de rode wandelroute.

Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld Project 9904 Doode Bemde. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Algemene informatie
Start
Toegankelijkheid
Vogelkijkhutten
Aanbevolen schoeisel
Honden
Rolstoelgebruikers
Kinderen
Parking
Openbaar vervoer
Info