Brede orchis
Jules Robijns

Aardgat

Tienen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het kleine natuurgebied Aardgat in Tienen ligt geprangd tussen de spoorlijn, de ring en een industriegebied. Toch bevat het verschillende biotopen, wat het zeer aantrekkelijk maakt voor verschillende soorten dieren en planten.

Toegankelijkheid

Er is een 1,5 km, niet-bewegwijzerd pad. Dit pad wordt voornamelijk voor het beheer van het gebied gebruikt en is niet echt een wandelpad.

Beschrijving van het gebied

Het kleine natuurgebied Aardgat ligt geprangd tussen de spoorlijn, de ring en een industriegebied, dus zijn er weinig uitbreidingsmogelijkheden. Toch bevat het verschillende biotopen, wat het zeer aantrekkelijk maakt voor dieren en planten. Rietvelden, dottergraslanden, drassige hooilanden en droge weilanden wisselen elkaar af.

Dieren en planten

Dank zij het kwelwater, dat lange tijd door de bodem heeft gestroomd en daardoor voedselarm en kalkrijk is, zijn er in dit natuurgebied natte tot zeer natte zones. Dit leidt tot een bijzondere flora met planten zoals dotterbloem, pinksterbloem, brede orchis en bosorchis. In de natte zones groeien planten zoals moerasspirea, zeegroene rus, beekpunge en kleine egelskop. Ook de levendbarende hagedis word er regelmatig waargenomen.

Natuurbeheer

Het Aardgat is sinds 1986 in beheer van Natuurpunt Velpe-Mene. Het beheer is erop gericht de bloemrijke hooilanden te herstellen en te behouden door verschraling. Concreet houdt dit in dat er twee keer per jaar gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd. In de nazomer houden pony's de vegetatie kort.

Jaarlijks mag het Aardgat ook rekenen op de hulp van het project Educatief Natuurbeheer: de 3e graadsklassen van de basisscholen maken zo kennis met de natuurgebieden en het gevoerde natuurbeheer en gaan ook daadwerkelijk aan de slag.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Aardgat groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Aardgat".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Robin Guelinckx robin.guelinckx@inbo.be of Pieter Abts Pieter.abts@natuurpunt.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.