Roodborsttapuit
Shutterstock

Abroek

Grobbendonk
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Abroek ligt in de vallei van de Kleine Nete. Het gebied, wat als geheel ongeveer 40 hectare groot is, bestaat voornamelijk uit vochtige graslanden en populierenbossen.

Beschrijving van het gebied

Naast vochtige graslanden en populierenbossen vind je nog enkele verruigde hooilanden aan en een oude Netemeander. De talrijke grachten die het gebied doorkruisen, vormen het brongebied van de Kleine Eisterleesebeek. Het is vooral deze met zuiver kwelwater gevoerde beek die het gebied zijn hoge ecologische waarde geeft.

Dieren en planten

In de beek ontwikkelt zich elk jaar nog een mooie vegetatie met o.a. waterviolier. De soort is een indicator voor kwel of grondwater dat aan de oppervlakte komt. 

Ook voor vogels is het gebied van belang met nog broedende wulp, boomvalk en roodborsttapuit. Ook op trek bieden de graslanden heel wat. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten. Het is een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver kan dragen.

Het is een adembenemend schouwspel; een jagende boomvalk die met hoge snelheid en een luide 'tsjak' een libel uit de lucht grijpt. Boomvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren als insecten en kleine vogels. Het zijn lange-afstandstrekkers die de winter in het verre zuiden doorbrengen. Bij volwassen boomvalken valt de rode 'broek' op.

De roodborsttapuit houdt van een open landschap met doornige struiken (gaspeldoorn, braam, meidoorn).  Hij vliegt vaak op en neer vanaf een zangpost, zoals de top van een struik, prikkeldraad of paaltje.

Toegankelijkheid

Het gebied is te overzien vanaf de Netedijk.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Abroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Abroek 7218".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Julien Bouwen julienbo@scarlet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.