Aronst Hoek Schats
Kevin Lambeets

Aronst Hoek

Geetbets, Halen, Herk-de-Stad, Linter, Zoutleeuw
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Vogelkijkhut
 • Eten en drinken
In de Getevallei wordt gewerkt aan een groots natuurcomplex vol afwisseling. Samen met Het Vinne, Meertsheuvel, Doysbroek, de Getebossen, het Tiens Broek en de Getebeemden vormt het een samenhangend natuurlijk netwerk van de gewestgrens met Wallonië tot de monding in Limburg. Een mijlpaal in 40 jaar geschiedenis.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

Top

Aronst Hoek

Beschrijving van het gebied

Aronst Hoek bestaat uit een breed overstromingsdal langs de samenvloeiing van de Gete en de Melsterbeek met zeer weelderige begroeiing van metershoge rietvelden, zompige zeggeveldjes en kriskras groeiende wilgenbossen die aan een oerwoud doen denken. Aansluitend vind je eeuwenoude overstromingsbeemden met meidoornhagen en knotwilgen errond.

Er loopt een mooie wandeling door de Getevallei. Van op de uitkijktoren zie je een prachtig panorama en van uit de kijkhut kan je de vogels op de vijver ernaast bekijken. De Melsterbeek, de Graasbeek en de Gete zorgen voor water in het gebied. Vroeger bestond de vallei uit vochtige weilanden met bomenrijen errond. Heel wat weilanden zijn omgevormd tot fruitplantages of akkers. Af en toe zie je nog sporen van de oorspronkelijke bomenrijen.

Vanaf het natuurgebied stap je verder naar het Warandebos. Doordat er veel kalk in de bodem zit, heeft het Warandebos een unieke plantenrijkdom. In het voorjaar is het bos bezaaid met een zee van witte bosanemonen, maar bovenal heeft het bos een uitgesproken waarde voor de beschermde, kalkminnende wijngaardslak. Als je goed kijkt, zie je de grote slakkenschelpen langs het pad.

Top

Moerassprinkhaan

Dieren en planten

De moerassige weiden zijn een paradijs voor tal van dieren en planten. Tot de jaren 1970 kwam kruipend moerasscherm nog voor in het gebied. Door een gepast beheer mag de soort terug verwacht worden. Andere typische soorten voor overstromingsgraslanden zijn polei en klein vlooienkruid. Nu komen soorten als aardbeiklaver en veldgerst voor. In het Belgische binnenland zijn dergelijke vegetaties vrijwel beperkt tot de benedenlopen van Herk, Gete en Velpe en hun samenvloeiingsgebied met de Demer van Halen tot Diest.

Typisch zijn ook de moerassprinkhaan, de kustsprinkhaan en de gouden sprinkhaan. De wulp broedt er jaarlijks. Het is het winters eldorado voor watersnippen, zilverreigers, tal van eenden zoals smienten en overwinterende wilde en kleine zwanen. Ook de grote zilverreiger, en de zwanenbloem zijn er thuis.

Bovendien denken we dat Aronst Hoek een van de topgebieden kan worden voor een kwetsbare soort als de kwartelkoning. Tot nu vormden alleen het nabijgelegen Schulensbroek en de IJzervallei de min of meer vaste territoria voor de soort in Vlaanderen. Het gebied biedt ook mogelijkheden voor de porseleinhoen en de grutto. 

Top

 

Aronst Hoek - Kevin Lambeets

Natuurbeheer

Omdat dit zo'n groot gebied, is 'niets doen' hier de voornaamste beheersvorm. Paden worden natuurlijk regelmatig gemaaid en afrasteringen aangelegd of hersteld. Om te vermijden dat de vallei op termijn zou verbossen, worden gallowayrunderen ingezet. Dit sterk runderras heeft nauwelijks verzorging nodig en is in onze streken volledig winterhard.

Bekijk hier foto's van Aronst Hoek

Top

Verder wandelen

Grote Getevallei

Het vinne

Tiens Broek

Spoorwegzate Tienen-Hoegaarden

Runkelen op d'Hei

Bolwerk

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
9.00km

Aronst Hoek - Rode wandeling. Knooppunten: 4-45-427-426-416-417-418-419-414-415-45-4

9.50km

Aronst Hoek - Landschapswandeling. Knooppunten: 4-44-404-407-408-410-414-415-45-4

38.20km

Fietsroute Grote Getevallei & Runkelen Op d'Hei - Volg knooppunten 48-23-21-54-71-72-58- Grote Getevallei-50-1-192-49-356-27-28-545-Runkelen-op-d’Hei-191-start

 • Aronst Hoek - vertrekpunt

  Dorpsstraat 45
  3450 Geetbets
 • Het Vinne

  Ossenwegstraat 70
  3440 Zoutleeuw
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • Café Emma, Dorpsstraat 3, Geetbets

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Aronst Hoek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Aronst Hoek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Marc Op de Weerdt m.opdeweerdt@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.