Boshyacint
Luk Daniëls

Begijnenborrebos

Dilbeek
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Begijnenborrebos is een stukje Zoniënwoud in Dilbeek.

Beschrijving van het gebied

Het Begijnenborrebos ligt in een dichtbevolkte zone rondom Brussel, die steeds verder verstedelijk. Het ligt tussen de Snikbergstraat en de forellenvijver aan de Jachthofweg. Het hele gebied bedraagt ongeveer 25 hectare, waarvan ongeveer 5 ha in beheer is van Natuurpunt.

Het Begijnenborrebos is een oud beukenbos dat waarschijnlijk al sinds de tijd van Ferraris (zeventiende eeuw) bos is geweest. Dergelijke oude bossen zijn in Vlaanderen zeer zeldzaam. De kruidlaag verraadt de ware aard van het gebied. Een boeiend contrast. De beukenaanplant biedt een fraaie aanblik, maar is iets minder soortenrijk is, gezien de beuk efficiënt het licht opvangt vóór het de bodem bereikt. Wel vertoont het bos een fraaie voorjaarsvegetatie en bevat het een interessant brongebied. Het wordt beschouwd als een stukje Zoniënwoud in Dilbeek, door de gelijkaardige vegetatie.

Graslandjes met hier en daar een haagkant zorgen voor een bloemrijke overgang tussen de vallei en het Begijnenborrenbos. De aansluiting op het oud bos wordt minder abrupt. De ontwikkeling van een mantel en zoom, een langzame overgang van bos naar grasland, is hier belangrijk. 

De vallei zelf is al redelijk bosrijk en mag nog verder verbossen. Het langgerekte traject van een aardgasleiding wordt open gehouden zodat hier geen verbossing optreedt.

Op het Gewestplan staat het hele gebied aangeduid als natuurgebied. In 1995 werd het Begijnenborrebos beschermd als landschap.

Dieren en planten

Het bos wordt gekenmerkt door een boeiende voorjaarsflora met o.a. tapijten van wilde hyacint. Zeer belangrijk zijn de aanwezige vroedmeesterpadden en de populatie van sleedoorpage en iepenpage. Bij de vogels valt vooral de ijsvogel op.  De typische amfibieën zijn aanwezig: bruine en groene kikker, pad, kleine watersalamander en alpenwatersalamander. Qua zoogdieren ree, mol, hermelijn en steenmarter.

In het deelgebied Zibbeek waar enkele poelen zijn komen veel libellen voor. Ook de dagvlinders zijn goed vertegenwoordigd en er komen ook enkele sprinkhanensoorten voor.

Natuurbeheer

Het beheer in het oud bos bestaat uit niets doen, behalve het veiligheidsbeheer langs de randen. Dood hout blijft in het bos omdat het interessant is voor bijvoorbeeld spechten en zwammen. Verder willen we de hellinggraslanden met bloemenrijke vegetaties ontwikkelen door ze regelmatig te maaien. In de valleibossenis er gedeeltelijk hakhoutbeheer voor de voorjaarsbloeiers.

Toegankelijkheid

Het gebied is enkel toegankelijk via de openbare wegen en wandelpaden.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Begijnenborrebos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Begijnenborrebos 9919".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Eric De Jonge dejonge.verschaffel@gmail.com of Marc Bruneel marc.j.bruneel@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.