Bosanemoon
Staf De Roover

Begijnenbos

Bekkevoort, Kortenaken
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Het Begijnenbos is één van de grootste bossen in Oost-Brabant. De laatste jaren heeft Natuurpunt meerdere percelen van dit eeuwenoude boscomplex kunnen verwerven en doet de vereniging er alles aan om dit historisch en ecologisch waardevolle bos te vrijwaren voor de toekomst.

Toegankelijkheid

Bereikbaar langs de Provinciebaan. Parkeren kan aan het kapelletje O.L.V. van Lourdes Essenberg. Er zijn geen wandelpaden voorzien in het westelijke gedeelte van het Begijnenbos. Wandelen in het Begijnenbos kan wel in het gedeelte aan de andere kant van de Provinciebaan. De wandelpaden zijn toegankelijk via de Oude Tiensestraat, Waanrode.

Beschrijving van het gebied

Het Begijnenbos, nu één van de grootste bossen in Oost-Brabant, is gelegen tussen Kersbeek, Waanrode en de N29 tussen de vallei van de Begijnenbeek (of Grote Beek), Bekkevoort en de Velpe.

Het Begijnenbos is één van de belangrijkste restanten van de uitgestrekte boscomplexen die zich tot in 19de eeuw ten noordoosten van Tienen uitstrekten. Het ontgonnen bosgedeelte werd grotendeels omgezet in akkers en weilanden. Het merendeel van deze akkers en weilanden zijn momenteel laagstamboomgaarden of maïsakkers. De Grote Bos, zoals hij in 1660 genoemd werd, besloeg in de 18de eeuw ruim één derde van de gemeente Waanrode en was grotendeels eigendom van Robert van Schoonhoven. Het bos droeg in 1776 dan ook zijn naam: 'de bosch van den baron van Schoonhoven'. Een deel heette in 1660 het Heerbos, zogenoemd naar de graaf van Heer, die in Tienen veel eigendommen bezat. In dit bosgebied hadden de begijnen van Diest ook enkele eigendommen. Ten zuiden en ten noorden van de Tiensestraat lagen respectievelijk het Groot Begijnenbos en het Klein Begijnenbos. De benaming ging in de 19de eeuw over op het hele bos.

Natuurbeheer

De laatste jaren heeft Natuurpunt meerdere percelen van dit eeuwenoude boscomplex kunnen verwerven en doet de vereniging er alles aan om dit historisch en ecologisch waardevolle bos te vrijwaren voor de toekomst.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Begijnenbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Begijnenbos".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Jorg Lambrechts jorg.lambrechts@natuurpunt.be, Roel Baets baets.roel@skynet.be, Katja Böröcz

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.