Heggenmus
Piet Munsterman-Saxifraga

Birrebeekvallei

Meise
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Speelnatuur
Je wandelt hier dwars door het Velaartbos. Dit bos is met zijn uitzonderlijke plantenrijkdom het groene hart van de Birrebeekvallei. Omdat het al vele honderden jaren oud is, komt er een grote verscheidenheid aan zeldzame voorjaarsbloeiers voor: eenbes, daslook, bosanemoon en gele dovenetel. Natuurpunt Meise beheert dit natuurgebied: tal van vrijwilligers zetten zich in om de biodiversiteit te behouden en te vergroten. Voor kinderen is er de Natuurlijk Fit route en het Koesterburenpad.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de bewegwijzerde paden. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

Start de wandeling aan de Kerk Sint-Brixius-Rode (enkel rode wandeling) of IJsfabriek, Wandelstraat-Broekstraat, Sint-Brixius-Rode. Sla het paadje rechts van de IJsfabriek in.

 Top

Reebok

Leuk voor kinderen

Er is een niet-ingerichte speelzone aanwezig.

Adres:  Velaertbos, Broekstraat (naast de IJsfabriek Strombeek)

Faciliteiten: Geen voorzieningen.

In het natuurgebied kan je nu ook genieten van Natuurlijk Fit!, een natuurlijke fit-o-meter met 10 opstellingen. Via Natuurlijk Fit! meet je je met beesten. Die 'beesten' zijn tien dieren die voorkomen in het gebied. Je komt er meer te weten over hun sportieve kunnen en hun eet- en leefgewoonten. Tien prachtige natuurfoto's gemaakt door lokale fotografen laten je nog meer genieten van al dat moois. Kom dus naar de Birrebeekvallei en dan weet je meteen of jij zo ver kan springen als een kikker, zo snel kan lopen als een vos of zo hoog kan springen als een ree. 

Een koesterburenpad werd door de gemeente Meise en Natuurpunt Meise met ondersteuning van het regionaal landschap ingericht. Het pad vormt een trage wegverbinding langs verschillende leefgebieden waarbij educatieve borden uitleg geven over de "koesterburen" van Meise. Koesterburen zijn planten of dieren die erg typisch zijn voor de streek, maar die altijd maar zeldzamer worden, zoals de boerenzwaluw, de sleedoornpage of de eenbes.

 Top

Pinksterbloemen

Beschrijving van het gebied

In een niet zo ver verleden was het noorden van de gemeente Meise heel dicht bebost. Nu blijven slechts enkele boskernen over. Het Velaertbos is een van de voornaamste. De bossen langs de Birrebeek en de Grote Heidebeek zijn gemengde loofbossen, met onder andere waardevolle, historische hakhoutbestanden en een rijke voorjaarsflora en zwammendiversiteit.

 Top

Bosuil

Dieren en planten

Vroeg in de lente smukken duizenden pinksterbloemen de moerasbosjes in de Birrebeekvallei op. Ze zijn de waardplant voor het oranjetipje. Die dagvlinder legt er haar eitjes, de rupsen eten van de planten. De poppen vind je in het struikgewas terug. Tijdens de zomermaanden zorgt moerasspirea voor de kleurenpracht. De naam van de plant verraadt zijn voorkeur voor vochtige bodems. Vroeger gebruikten de mensen moerasspirea in de keuken en de geneeskunde. Hier vormt de uitbundige bloei vooral voor nectarzoekende insecten een feest.

Het Velaertbos, met zijn uitzonderlijke plantenrijkdom, is het groene hart van de Birrebeekvallei. In het najaar duiken meer dan honderd soorten zwammen op. Door het afwisselende landschap voelen veel dieren zich thuis in het gebied: reeën, spechten, kikkers, libellen, eekhoorns,…  De kans om een buizerd te zien, is groot. Die dagroofvogel jaagt vooral op mollen, konijnen en veldmuizen. Hij broedt elk jaar in de hoge boomtoppen. 

’s Avonds heb je veel kans om een bosuil te horen. Bosuilen kunnen tot 15 jaar oud worden en blijven altijd op dezelfde plek wonen. Noem hem gerust ‘de conciërge van het Velaartbos’. De nachtroofvogel jaagt vooral op muizen, maar hij lust ook amfibieën, kleine vogels en insecten. Met wat geluk kruist ook een ree je pad.

Omdat het bos al vele honderden jaren oud is, komt er een grote verscheidenheid aan zeldzame voorjaarsbloeiers voor: eenbes, daslook, bosanemoon en gele dovenetel. Geniet ervan. Pluk de zeldzame, beschermde planten niet. Aangezien de bloemen zich maar heel traag verspreiden, kunnen we ervan uit gaan dat het bos al eeuwenlang bestaat. Jammer genoeg verdwenen in Meise de laatste tweehonderd jaar bijna kwart van de bossen. We koesteren dit pareltje dus maar beter. 

 Top

Natuurbeheer

Lokale vrijwilligers beheren het gebied samen met de terreinploegen van Natuurpunt en de gemeente Meise. Ook scholen, jeugdbeweging en landbouwers helpen mee. Dankzij het beheer ontwikkelt een natuurlijker bos met plaats voor dood hout. Zwammen en mossen vinden er een gunstige voedingsbodem; insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren een schuilplaats. 

We verwijderen de aangeplante exoten om inheemse soorten opnieuw een kans te geven. We willen hier ook de hakhoutbestanden behouden. Door om de tien à vijftien jaar een deel van de bomen af te zetten net boven de grond, krijg je meer licht in het bos en een grotere variatie aan bomen van verschillende leeftijd. Daarom huizen hier vele zeldzame soorten. Door begrazing en maaien van hooilandjes groeien in het Velaertbos steeds meer bloemen, interessant voor bijen en vlinders. Hier en daar planten we bomen en hagen en leggen we poelen aan. 

 Top

Verder wandelen

Wolvertemse Beemden

Bomputten

Floordambos - Peutiebos

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.50km

Birrebeekvallei - gele wandeling

1.50km

Birrebeekvallei - blauwe wandeling

5.00km

Birrebeekvallei - rode wandeling

1.70km

Birrebeekvallei - Natuurlijk fit parcours

0.70km

Birrebeekvallei - Koesterburenpad

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Birrebeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Birrebeekvallei 9405".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Frank Vermoesen vermoesenfrank@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.