Bart Goethals

Bonte Os

Deerlijk
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bonte Os omvat het grootste natuurlijk rietveld in Zuid-West-Vlaanderen, een bronbos, een stuk ruigte en enkele meersen in de vallei van de Wijmelbeek.

 

Toegankelijkheid

De Bonte Os is enkel toegankelijk via geleide wandelingen.

Beschrijving van het gebied

Dit uniek stukje natuurgebied van meer dan 10 hectare, waarvan 6 ha in eigendom van Natuurpunt, gelegen tussen de wijk ‘Belgiek’ en het centrum van Deerlijk, werd vanaf 2015 beetje bij beetje eigendom van Natuurpunt Gaverstreke. Op de kruising van de Bontestierstraat en de Vichtestraat vind je nog altijd een gebouw met de naam De Bonten Os, sinds 1978 in gebruik als lokaal van KSA Deerlijk. Uit de archieven blijkt dat er al in 1747 sprake was van de herberg 'Den Bonten Stier'. In 1861 werd het omgevormd tot Den Bonten Osse. De reden van de naamsverandering is onbekend.

Dieren en planten

In het rietveld en de aanpalende Wijmelbeek ontdekten we al heel wat moois: o.a. de grootste regionale slaapplaats van waterpieper (tot 111 ex.), broedende buizerd, torenvalk en boomvalk, rietgors, bosrietzanger en kleine karekiet, doortrekkende sprinkhaanzanger en bruine kiekendief, overwinterende waterrallen en houtsnippen, en verder ook kleine watersalamander, alpenwatersalamander, driedoornige stekelbaars en tiendoornige stekelbaars.

De aanwezigheid van larven van kokerjuffers in de poel bewijzen de uitzonderlijke waterkwaliteit van het gebied. De natuur heeft in het bronbos de afgelopen decennia gewoon haar gang kunnen gaan wat resulteerde in veel staand en liggend dood hout. Perfect voor spechten, allerlei insecten en zwammen. Omgevallen bomen zorgden voor bospoelen waarin we salamanders terugvinden. Ook in het wortelgestel vonden we het nestgat van een ijsvogel.

Het bos bestaat vooral uit populieren, maar in de onderlaag zitten heel wat andere bomen en struiken klaar om het gebied over te nemen: wilg, hazelaar, zwarte els, berk, zomereik, zoete kers … De aanwezigheid van vlier, aalbes en braam zijn ideaal voor besseneters. Meidoorn zorgt dan weer voor nestgelegenheid.

Ook zijn er unieke planten door alle seizoenen te bewonderen: o.a. dotterbloem, slanke sleutelbloem, waterviolier, speenkruid, muskuskruid, poelruit, oeverzegge, moerasandoorn, hennepnetel, engelwortel, bitterzoet, grote wederik, brede wespenorchis, harig wilgenroosje, koninginnekruid, kattenstaart. In de nieuwe percelen zullen we proberen de zaadbank met pinksterbloem en echte koekoeksbloem tot leven te wekken. Kortom, we vinden hier unieke natuur voor Deerlijk!

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bonte Os groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bonte Os".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Stefaan Boone stef.boone@skynet.be, Yann Feryn yann@ferynjan.be, Bart Goethals bart_goethals@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.