Houtsnip
Hugo Willocx

Bos van Aa

Zemst
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Bos van Aa is een echte kom in de vallei van de Laarbeek. Deze kom loopt regelmatig onder water zodat het Kollintenbos een heel natte plek kan zijn. Op sommige plekken komt het grondwater in de winter bovengronds, dat hebben sommige planten en dieren graag. In het warmere seizoen zijn meer dan twintig libellensoorten aanwezig en de lijst met planten en vogels blijft maar uitbreiden. Soorten als waterviolier, echte koekoeksbloem, houtsnip, ree, wespendief en ijsvogel vind je hier allemaal.

Beschrijving van het natuurgebied

De verscheidenheid aan biotopen is erg groot: van droge tot vochtige graslanden en bospercelen over drijfnatte zones, van een groot zeggenmoeras tot een goed uitgebouwd poelenstelsel. Deze biotopen hebben een grote aantrekkingskracht op vele organismen. Planten, vogels, dag- en nachtvlinders, amfibieën, libellen,... worden nauwkeurig opgevolgd om de soortenevolutie te bestuderen. Elk seizoen wordt het beheer geëvalueerd en bijgestuurd zodat de biodiversiteit nog meer kansen krijgt.

Dit natuurgebied staat borg voor heel wat natuurlijke afwisseling. De Laarbeek stroomt aan de rand van het bos, dat aan beide kanten grenst aan weilanden. De laatste jaren is het gebied terug heel nat, wat de natuur zeker ten goede komt. Bij voldoende regenval zal het regelmatig overstromen. De Laarbeek wordt dan op enkele dagen tijd honderden meters breed. Het natuurbeheer omvat het maaien van de weilanden en hakhoutbeheer in het bos. De kamsalamander verkoos de nieuw gegraven poelen meteen als zijn thuis. Bovendien is het Bos van Aa een paradijs voor vlinders en libellen.

Wat heeft Natuurpunt hier al verwezenlijkt?

Het Kollintenbos situeert zich in een groot ecologisch interessant gebied waarvan Natuurpunt een 40-tal hectare in eigendom en beheer heeft. Sinds 1999 heeft het gebied een echte metamorfose ondergaan. Van een gesloten, ontoegankelijke zone werd het een open en divers natuurgebied waar iedereen welkom is die de natuurwaarden respecteert. Het wandeltraject van een drietal kilometer toont je de mooiste hoekjes van het gebied.

Toegankelijkheid

  • Vrij toegankelijk op de paden. 
Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.00km

Wandelroute Bos van Aa - Kollinten

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Herman Dierickx herman.dierickx@telenet.be, Eddy De Smedt eddy.de.smedt4@hotmail.com, Kris Van Asch kris.vanasch@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.