Vallei van de Bosbeek
Pieter Hendrickx

Bosbeekvallei

As, Maaseik, Opglabbeek
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De Vallei van de Bosbeek is een typische beekvallei van het Kempens Plateau, die haar brongebied heeft in As en stroomafwaarts de grens vormt met Opglabbeek.

Beschrijving van het natuurgebied

De noordzijde van de Bosbeekvallei in Opglabbeek is een zacht oplopende oeverzone met verschillende zijbeekjes en heel wat kwelgebieden. In het verleden waren hier heel wat hooilandjes die tot in de jaren zestig gehooid werden door de plaatselijke landbouwers.

Naderhand werden deze minder interessant omdat de percelen te nat waren voor de moderne landbouw. Veel van die hooiperceeltjes werden toen aangekocht voor recreatiedoeleinden.

Met de jaren heeft Natuurpunt veel van die percelen kunnen aankopen. De chalets werden afgebroken en de visvijvers omgevormd tot natuurlijke amfibieënpoelen. Ook werden heel wat percelen terug hersteld tot hooiland. Als gevolg hiervan is er een toename van de geelgors, de grasmus en de roodborsttapuit.

Dieren en planten

Een smalle strook naast de Bosbeek bestaat uit zeer natte elzenbroekbossen die een belangrijke taak hebben in de waterhuishouding. Hier is ook veel kweldruk, dit zorgt voor vegetatie zoals de waterviolier, het paarbladig goudveil en het moerasviooltje. Ook het veelvuldig voorkomen van de dotterbloem, de slangenwortel en de gele lis zorgt ervoor dat het in het voorjaar zeker de moeite is om aan een begeleidende wandeling te doen. In de dode holle bomen huizen Brandts vleermuizen.

Dorperbroek is dan weer een groot en open hooi- en begrazingsgebied waar je nog een prachtig vergezicht hebt. Her en der zijn er ook amfibieënpoelen. Dit gebied wordt begraasd door drie Belgische trekpaarden.

De vinpootsalamander is de geadopteerde soort van de gemeente Opglabbeek. Naast de alpenwatersalamander en de levendbarende hagedis, is die er dan ook goed vertegenwoordigd. Van libellensoorten zijn de bosbeekjuffer en de gewone bronlibel de meest opvallende. De kleine ijsvogelvlinder is dit dan weer bij de vlindersoorten.

Naast de eerder vernoemde geelgors, grasmus en roodborsttapuit is ook de ijsvogel permanent aanwezig in de vallei. Doordat er veel dood hout blijft staan, kunnen we verschillende spechtensoorten terugvinden. Denk maar aan de zwarte, de groene, de grote bonte en de kleine bonte specht. Ook roofvogels zoals de buizerd en de wespendief zijn vaak geziene gasten. Deze laatste heeft in de vallei zijn broedplek. Opvallende trekvogels zoals het paapje, de kwak en de tapuit zijn reeds meerdere malen waargenomen.

Doordat de jacht weggevallen is, kunnen hazen en reeën zich weer vrij bewegen. In de rietkragen van de grotere vijvers horen we in de zomer veelvuldig de kleine karekiet en de sprinkhaanzanger. Ook de waterral heeft hier zijn broedplekje.

Natuurbeheer

Doordat deze prachtige beekvallei in een soort recreatiegebied dreigde te vervallen, is Natuurpunt samen met een plaatselijke vereniging percelen beginnen aankopen. Prioriteit was toen, en nu nog, herstel van de oude hooilandjes en het behoud van waardevolle broekbossen.

Daarnaast wordt er een groot begrazingsblok (+/-20ha) beheerd waar misschien ooit de grauwe klauwier zal broeden. Door het in 2010 toegekende LIFE-project kunnen er grote omvormingswerken worden uitgevoerd. Momenteel wordt er hevig gestreden tegen exoten en verbossing.

LIFE

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.


Steun dit natuurgebied

De Bosbeekvallei wordt beheerd door de Natuurpuntafdelingen Opglabbeek, Maasland-Noord en As. Via onderstaande linken komt uw gift terecht bij de desbetreffende afdeling.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
8.20km

Bosbeekvallei - Paarse Bloempot wandeling

Wandeling wordt aangeduid met een 6-hoekige wit bordje met een paarse bloempot. 
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bosbeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bosbeekvallei".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Vallei van de Bosbeek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Gilbert Hilkens 0470-04 51 92 of Luc Swerts 089-85 48 65.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.