Goudhaantje
Francois Van Bauwel

Broekelei

Keerbergen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband. Het gebied bereik je via de straat 'Broekelei' ter hoogte van het containerpark. De Spuibeekwandeling vertrekt van hieruit.

 Top

Moerasviooltje

Beschrijving van het gebied

Aan de buitenkant verheffen zich lage zandduinen: de Papestraat, de Wolvenberg, de Zeeptse heuvelen en de Kerkebergen. De Broekelei met de Spuibeek, haar putten en moerassen, bossen en lage weiden, is een grotendeels intact gebleven gebied. Op het einde van de jongste ijstijd vormden de gescheiden benedenlopen van Dijle en Demer een delta, een schorrengebied, met daarin tijdelijke meanders. De Broekelei is er een overblijfsel van. Ook in Bonheiden en Tremelo komen ze voor.

Voordat de dijken verhoogd werden door het Sigmaplan, was er in 1965 nog een overstroming waarbij de Dijle haar historische bedding terug innam. De verscheidenheid in bodemsamenstelling (zand, zandig leem en klei) en grondwaterstand zorgen voor een landschappelijke diversiteit en een rijke fauna en flora.  Je wandelt afwisselend over een vlonderpad, een kronkelend bospaadje, dan weer door een hooiland of over een bredere zandweg. De paden voeren je ook langs een geboortebos.

 Top

Steenuil

Dieren en planten

Vele dier-, planten- en zwammensoorten voelen zich thuis in Broekelei. Vanuit de wei staren gallowayrunderen je onverstoorbaar aan. Zeven bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zijn ingericht als vleermuishotel. Amfibieën vinden een onderkomen in daartoe ingerichte poelen en solitaire bijen hebben een bijenwand ter beschikking.

Knotwilgen zijn een ideale verblijf- en broedplaats voor steenuilen. Sijsjes stillen in de winter hun honger met zaadjes uit het overvloedig aanbod van elzenproppen. Nu houden schuwe wintertalingen zich schuil in het wilgenstruweel. Je kan ze bewonderen via de kijkgaten in de 'gluurmuur'. Met een beetje geluk scheert een ijsvogel als een felblauwe flits rakelings over het water.

Struikhei waagt zijn kans in een open plek op een zandrug in het dennenbos. Wie goed luistert hoort hier ook de hoge tonen van onze kleinste zangvogel, het goudhaantje. Houtduiven moeten uitkijken voor de havik. In de vochtige hooilandjes profiteren orchideeën, adderwortel en moerasviooltje van het maaibeheer. Je ziet al eens reeën wegsnellen. Er werden al 293 zwamsoorten opgetekend waarvan een 20-tal op de rode lijst staat. Met name violetvlekkende moerasmelkzwam en fijnschubbige ridderzwam.

 Top

Galloway kalfje

Natuurbeheer

We beheren ongeveer 30 hectare van dit 100 hectare grote gebied. Hiervan zijn 12 hectare eigendom en voor de overige percelen zijn huurovereenkomsten afgesloten met gemeente, kerkfabriek en OCMW. We streven naar soortenrijke hooilandjes, inheemse loofbossen en zeer specifiek: elzenbroekbossen.

Terugkerende beheerwerken zijn het maaien van hooilandjes, knotten van wilg, afzetten van els en het ruimen van amfibiepoelen. Soms zijn eenmalige ingrepen nodig zoals het kappen van exoten (Amerikaanse vogelkers, lork, spar, Amerikaanse eik) en het omheinen van begrazingsblokken. Voor deze werken kunnen we rekenen op eigen vrijwilligers, professionele medewerkers van Natuurpunt en IGO Leuven, en al eens op een lokale aannemer.

Een speciale vermelding verdient het in juni 2006 gestarte beheer met gallowayrunderen op een omheind gebied van ruim 10 ha. Galloways zijn rustige, voor de wandelaar ongevaarlijke grazers, bestand tegen extreme weersomstandigheden en helemaal niet kieskeurig qua voedselaanbod. Zelfs braam staat op het menu.

 Top

Verder wandelen

Toerisme Vlaams-Brabant heeft nog andere routes bewegwijzerd in en rond gebieden van Natuurpunt in hun regio Noord-Dijleland (wandelgids: 6 euro). Ontdek dus ook:

Boortmeerbeeks broek: Ronsdonkwandeling

Pikhakendonk: Pikhakendonkwandeling

Floordambos: Floordamboswandeling

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.00km

Broekelei - Spuibeekwandeling

 • Broekelei - Vertrekpunt containerpark

  Vertrekpunt containerpark
  Broekelei
  3140 Keerbergen
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • In het centrum van Keerbergen zijn verschillende drank- en eetgelegenheden.

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Broekelei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Broekelei".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Broekelei verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Leen Meeus, 0477/345 398.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.