De Laakvalleien - De Kleine Laak
Vic Van Dyck

De Laakvalleien

Laakdal, Meerhout, Tessenderlo
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Vogelkijkhut
 • Eten en drinken
Laakvalleien is een verzamelnaam voor een aantal natuurgebieden in de gemeente Laakdal. Stilaan worden die losse parels aaneen geregen tot een natuurlijk snoer, een groot gevarieerd valleigebied waar je aangenaam kan wandelen.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Honden welkom, aan de leiband. Stevige wandelschoenen of laarzen aanbevolen.

 Top

Ree - Vic Van Dyck

Beschrijving van het natuurgebied

De kern van de Laakvalleien ligt in de gemeente Laakdal. Daar slingeren de Kleine en de Grote Laak door het landschap naar de Grote Nete. De dorpen Veerle, Eindhout en Vorst liggen hoger op of langs Diestiaan-getuigenheuvels. Tussen de heuvelresten hebben de riviertjes hun valleien opgevuld met materiaal dat eerder door stroming werd afgezet en met veen. Die stukken variëren van bijna onbestaande tot 200 meter breed en zijn vlak en moerassig.

In De Laakvalleien vind je een combinatie van bossen, lagere vegetatie en weilanden. Dat komt door de ijzerrijke, betrekkelijke bodem die varieert van zand tot klei. Natte graslanden, broekbossen en ruigten vind je in de Ossenbroeken, Eindhoutbroek, Swinnebroeken en Makelbroek. Op Eindhoutberg langs de valleiranden vind je ijzerzandsteenheuvels met holle wegen en heiderelicten.

 Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

In de Laakvalleien zie je regelmatig moerassen met hun broekbossen, poelen, grachten en vijvers.

Trichelbroek is het moerasgebied aan de monding van de Kleine Laak in de Grote Laak. In een aantrekkelijk landschap met enkele hoeves, weilanden, eikenbossen en dreven, vind je verscholen tussen broekbossen een natuurlijke waterplas. Die vijver trekt heel wat watervogels aan, zoals aalscholvers, futen en verschillende soorten eenden. In de omgeving huist een reigerkolonie, waar jaarlijks tientallen koppels blauwe reigers broeden. Aan de rand van de vijver staat een kijkhut, waar iedereen van de vogels en het landschap kan genieten. Niet voor niets is deze vijver uitgekozen tot het 'mooiste plekje' van Laakdal.

Een ander mooi moerasgebied is de Roost. Met natte elzenbroekbossen en vele vijvers is dat gebied heel aantrekkelijk voor planten en dieren die water nodig hebben om te leven. Ook hier staat aan één van de vijvers een kijhut waar men zonder te storen de vogels kan gadeslaan. En door het moeras loopt een 130 m lang plankenpad, wat toelaat om ten volle van deze omgeving te genieten. Ook landschappelijk gezien zijn de in hun natuurlijke staat herstelde 'Roostvijvers' pareltjes in de Laakvalleien. 

Top

Vic Van Dyck

Dieren en planten

In een gevarieerd gebied als de Laakvalleien vind je meer dan 150 soorten vogels, waaronder graag geziene gasten als ijsvogels, roerdompen en visarenden. Met wat geluk kom je een ree, haas of eekhoorn tegen. Je maakt ook kans om een bunzing te spotten.

In de zomer zie je langs de bosranden en op de bloemrijke hooilanden tientallen vlinders fladderen. Een vroege soort is het oranjetipje, een mooi vlindertje dat pinksterbloemen nodig heeft om zijn eitjes op te leggen. Tot nu toe zijn er 30 soorten dagvlinders en 150 soorten nachtvlinders genoteerd. Langs de oevers van vijvers en beken vliegen tientallen libellen. Soorten als vuurlibel, smaragdlibel en weidebeekjuffer laten je van hun kleurenpracht en vliegkunsten genieten. Soms zie je ook een geelvlekheidelibel of bandheidelibel.

In de vijvers en moerassen van De Laakvalleien leven gewone padden en bruine kikkers. Spijtig genoeg komen ook veel exoten als meerkikkers en stierkikkers de vijvers onveilig maken. Doordat ze in ons land geen vijanden hebben, kunnen ze hier ongestoord hun gang gaan en verstoten ze onze eigen inheemse soorten. In de ruigten en op de onbemeste graslanden kan je heel wat sprinkhanen aantreffen. Moerassprinkhaan en kustsprinkhaan, maar ook bramensprinkhaan en struiksprinkhaan komen daar voor.

 Top

Natuurbeheer

Naast gewone beheerwerken, zoals wandelpaden onderhouden, graslanden maaien, hakhout beheren en exoten beheren, worden ook de pas aangekochte stukken grond hersteld. Naargelang de situatie, worden illegale bouwsels, afsluitingen en schuilhutten afgebroken en opgeruimd. In 2007 werd door het beheerteam aan de vijver in Trichelbroek een vogelkijkhut gebouwd. Sindsdien is deze hut ook het meest bezochte plekje van Laakdal. Er gaat bijna geen dag voorbij of er komen meerdere natuurliefhebbers de vogels tellen of fotograferen op deze uitkijkpost. In 2008 werden bij een aantal visvijvers in de Roost de oeverbeschoeiing weggenomen, de oevers zacht hellend gemaakt en moeraszones gecreëerd. Het aantal soorten en het leven op en rond de vijvers is daardoor sterk toegenomen.

 Top

Verder wandelen

De Laakvalleien ligt in het wandelnetwerk De Merode met ruim 500 km wandelplezier. Volgende gebieden liggen ook in datzelfde wandelnetwerk:

Wandeling Eindhout

Langdonken

Goor-Asbroek

Zammelsbroek

Averbode Bos en Heide

Catselt

Dassenaarde

Demerbroeken

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.50km

Laakvalleien - Trichelbroekwandeling - Volg de knooppunten 324-323-330-44-325-157-327-326-152-44-start richting 324.

4.60km

Laakvalleien - Roostwandeling - Volg de knooppunten 222-179-220-172-179-222

7.50km

Laakvalleien - Varendonkwandeling - Volg de knooppunten 44-325-326-152-219-163-43-162-24-318-324-44

7.30km

Laakvalleien - Eindhoutbergwandeling - Volg de knooppunten 164-161-50-159-214-328-329-49-48-47-161-164

35.50km

Fietsen tussen dal en donk (tocht 1)

36.10km

Fietsen tussen dal en donk (tocht 2)

Horeca

 • Taverne 't Laak

  Grote Steenweg 12
  2431 Veerle laakdal

  014-70 77 31

  Woensdag en donderdag gesloten.

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Laakvalleien groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Laakvalleien".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je De Laakvalleien verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Vic Van Dyck, 014-84 02 10, of Herman Berghmans, 014-84 16 04 of h.berghmans@skynet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.