Hoogveen in den Rooy
Wim Verschraegen

Den Rooy

Hoogstraten
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Speelnatuur
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

Natuurpunt kocht eind december 2014 42 hectare bos op wandelafstand van het dorpscentrum van de gemeente Meerle (Hoogstraten). Met historische overblijfselen van hoogveen, bossen en een populatie van het bont dikkopje (een sterk bedreigde heivlinder) biedt Den Rooy belangrijke kansen voor de natuur in de Noorderkempen. Recent werd het natuurgebied uitgebreid met 35 ha in het gebied Smisselbergen.

Toegankelijkheid

Het gebied is vrij toegankelijk op de uitgestippelde wandeling tussen zonsopgang en zonsondergang. Honden enkel toegelaten aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het gebied

In Den Rooy ontdek je verschillende biotopen en leefgebieden. Dwars door het gebied loopt de Heerlese loop. Een deel van het gebied ten zuiden van de Heerleseloop loop wordt beheerd als bloemrijk grasland. Door regelmatig te maaien en het maaisel af te voeren krijgen dotterbloem, wateraardbei en moerasspirea opnieuw volop de kans om zich te ontwikkelen. En misschien zie je in de zomermaanden de zeisgroep van Natuurpunt Markvallei hier wel aan het werk.

Tot de helft van de 19e eeuw was zowat heel Meerle -en wijde omgeving- ruw onontgonnen heidegebied dat grotendeels in handen was van de Hertog van Salm Salm. Door schulden en een erfkwestie moest hij een groot deel van zijn gronden verkopen. De welgestelde man kocht toen in een klap 2000 hectare braakliggende heidegronden aan in Meerle en omgeving. De ‘woeste’ gronden moesten renderen en werden omgezet in bossen, akkers en weilanden. Vandaag vormt het 42 hectare grote bosgebied een belangrijke verbindingszone tussen een aantal grotere natuurgebieden in Nederland en België. Recent werd het natuurgebied uitgebreid met 35 ha in het gebied Smisselbergen.

 Top

Leuk voor kinderen

Het kortebeentjespad is een uitgestippelde wandelroute van 1,5 km. Mama's en papa's volgen braaf de grote-mensen-route, maar de kinderen ontdekken het pad op hun eigen manier. De wetenschap zegt het al lang: kinderen worden vrolijker, actiever, zijn beter geconcentreerd als ze regelmatig buiten in de wilde natuur ravotten. Het “Kortebeentjespad” daagt kinderen tussen 0-12 jaar uit om op avontuur te gaan in het bos. De (groot)ouders worden verleid om samen met hen even terug kind te kunnen zijn. Wandelen over kronkelende paadjes en bruggetjes, voelen aan het mos, klimmen tussen omgevallen bomen, kriebeldiertjes ontdekken, springen over sloten, hutten bouwen en nog zoveel meer....

 Top

Salomonszegel

Dieren en planten

Het gebied is nog vrij intact. Je vindt er dalkruid en salomonszegel, oude bosplanten als zwarte bes en dotterbloem, gagel, veenpluis en dophei. Daarnaast zijn er grote bosmierkoepels aanwezig, trommelt de zwarte specht op de bomen en fladdert het sterk bedreigd bont dikkopje hier nog rond.

In de zomermaanden vliegen aan de Heerleseloop weide- en bosbeekjuffers. Vooral de mannetjes van die libellensoorten vallen sterk op door hun blauw blinkend lichaam met blauwe vleugels.

De levendbarende hagedis voelt zich hier nog thuis evenals de, in de strooisellaag levende, hazelworm. De, sterk op een slang lijkende, pootloze hagedis kan tot wel 45 cm lang worden. Misschien is hij wel eens aanzien als een reuzenpier en is daar de legende van de Mjeelse Pier op gebaseerd? Vroeger was de grond in Meerle onvruchtbaar. Toen een boer een pier vond op zijn veld was men zo verheugd (pieren leven in vette grond) dat men besloot de pier in Meerle te houden. De dorpssmid maakte een stevige ketting en hiermee werd de pier vastgemaakt aan de kerk, maar toch verdween hij telkens weer in de grond. De inwoners van Meerle worden “Mjeelse Pieren” genoemd. 

In het natte bos ten noorden van de Heerlese Loop, een elzenbroekbos, groeien verschillende karakteristieke planten en bijzondere paddenstoelen. In de wintermaanden, van januari tot april, pronkt de rode kelkzwam op dode takken van de zwarte els. Vaak heel mooi contrasterend op donkergroen bemoste takken of met vers gevallen sneeuw. Niet te missen!

 Top

Natuurbeheer

Er is nog werk aan de winkel om bijzondere natuurwaarden in het gebied als de hoogveenrelicten veilig te stellen voor de toekomst. Amerikaanse vogelkers en Pontische rododendron zijn dominant aanwezig en bieden geen meerwaarde voor de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast gaan we het bos een beetje uitdunnen, zodat jonge inheemse boompjes meer licht en lucht krijgen. Op die manier zal een natuurlijker, lichter bos ontstaan. Heivlindersoorten als het bont dikkopje zullen daar sterk van profiteren.

De werken zullen uitgevoerd worden door de vrijwilligers van Natuurpunt, en ze zullen daarbij ondersteund worden door de professionele ploegen. Uitvalsbasis voor hun werkzaamheden wordt het voormalig jachthuis.

 Top

Verder wandelen

Aschputten

Vallei van het Merkske

Turnhouts Vennengebied

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.80km

Den Rooy - Korte wandeling

Volg de knooppunten 47-46-48-47 (blauw op de kaart)
5.00km

Smisselbergen - Lange wandeling

Volg knooppunten 83-82-81-80-19 (groen op de kaart). Vanaf knooppunt 48 kan je de wandeling in Den Rooy verder zetten richting knooppunt 47 (start).
1.50km

Kortebeentjespad - Snuitwandeling voor kinderen

Horeca

  • Café De Posthoorn - Kerkstraat 4 2328 Meerle - 03 500 09 28

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Den Rooy groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Den Rooy".

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.