Wim Dirckx

Dombergheide

Turnhout
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het reservaat werd “De Dombergheide” genoemd, naar een voormalig uitgestrekt heidegebied dat ten noorden van het huidige reservaat lag. Het reservaat ligt in de driehoek gevormd door de Watertappingstraat in het westen, De Dombergstraat in het Noorden en het kanaal Dessel - Schoten in oosten.

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar toegankelijk via de wandelpaden. Honden zijn welkom, aan de leiband. Stevige laarzen of wandelschoenen zijn aanbevolen.

Van aan het startpunt kan je een wandeling van 3,6 km maken via het wandelknooppuntennetwerk. Volg de knooppunten 70-8-7-73-67-72-8-70. De wandeling is ook terug te vinden in de Natuurpunt-app.

 Top

 

Beschrijving van het natuurgebied

In 1987 kreeg de toenmalige natuurvereniging “De Wielewaal vzw” van Stad Turnhout een nieuw reservaat in beheer.  Het reservaat werd “De Dombergheide” genoemd, naar een voormalig uitgestrekt heidegebied dat ten noorden van het huidige reservaat lag. Het reservaat ligt in de driehoek gevormd door de Watertappingstraat in het westen, De Dombergstraat in het Noorden en het kanaal Dessel - Schoten in oosten.  Deze driehoek beslaat een oppervlakte van +/- 25 ha, waarvan het reservaat actueel ongeveer 14 ha omvat. Dwars doorheen het reservaat loopt een historische ontginningsgrens die zich situeert op de overgang tussen de hooiweide en het heideperceel.

Tot het midden van de 19e eeuw strekte zich ten noorden van deze grens een enorm uitgestrekte heide uit, die het gehele noordelijk deel van Turnhout bedekte.  Ten tijde van Ferraris (1775) stond deze heide bekend als de ‘Bruyère de Raevels’. Een eerste belangrijke ingreep in het landschap was de aanleg van het kanaal in 1845-1846.  Sinds de tweede helft van de 19e eeuw werd de heide vervolgens geleidelijk bebost of omgezet in landbouwgrond.  In het reservaat bleef de heide bewaard tot WOII.  Nadien werd deze bebost.  De noordelijk gelegen bosgebieden situeren zich allemaal op die voormalige heide. Sinds het reservaat in beheer is werd een deel van deze bossen terug omgezet tot heide en werden een vijftal vennetjes hersteld.

Ten zuiden van de ontginningsgrens wordt reeds gedurende honderden jaren landbouw bedreven.  Vroeger lagen hier talrijke kleine akker- en graslandperceeltjes, omzoomd met houtkanten en bomenrijen.  Momenteel zijn er nog maar enkele van die houtkanten en bomenrijen aanwezig en de kleine akker- en graslandpercelen werden vervangen door grotere hooilanden, graasweiden, een poel en een bosje.

 Top

Dieren en planten

Kenmerkend voor de “Dombergheide” is de grote variatie aan biotopen op een beperkte oppervlakte.  Het noordelijk gedeelte wordt gedomineerd door een grove dennenbos met een rijke struiklaag van o.m. gewone lijsterbes, spork en zomereik. In 1990 en 1998 werd een gedeelte van dit grove dennenbos gekapt en werd het strooisel verwijderd.  Zodoende kon opnieuw heide ontstaan. Het perceel dat in 1998 gekapt werd is nog in volle ontwikkeling, maar op het in 1990 gekapte perceel heeft de heide zich volledig hersteld. Hier bloeit de struik- en dopheide opnieuw, evenals brem, tandjesgras, bruine en witte snavelbies, kleine zonnedauw en het zeldzame klein warkruid. Ten zuiden van de hogervermelde ontginningsgrens ligt een hooiweide, deze wordt één keer per jaar gehooid. In het voorjaar is deze hooiweide lila gekleurd door pinksterbloemen.

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Dombergheide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Dombergheide".

Op stap met een ervaren wandelgids

Voor een geleide wandeling neem je best contact op met Toon Moeskops via moeskopstoon@gmail.com.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.