Blauwe knoop
Hans Dekker-Saxifraga

Dommelvallei

Hechtel-Eksel, Pelt, Peer
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
Kom wandelen in het natuurgebied Dommelvallei in Hechtel-Eksel, Pelt en Peer. Je vindt er elzenbroekbossen, hooilanden, weilanden, kleine visvijvers, rietvelden en nog veel meer. De hoger gelegen delen bestaan hoofdzakelijk uit met houtkanten omzoomde akkers en enkele dennenbossen. Die grote verscheidenheid aan landschapstypes zorgt voor veel verschillende dier- en plantensoorten. De Dommelvallei is zonder meer een parel in de Kempen, ideaal voor een afwisselende en ontspannende wandeling.

 

Brede orchis

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het natuurgebied

Eind vorige eeuw verdween de heide hier snel. Slechts hier en daar kleuren nog enkele plukjes paars in de nazomer. Met het verdwijnen van de heide vertrokken ook de typische planten en dieren. Om dit proces tegen te gaan, werden de heidegebieden ecologisch met elkaar verbonden. Natuurpunt verwijderde een soortenarm bos en de zure humuslaag, waardoor een een 3 hectare groot heidegebied ontstond. Heidesoorten zoals boomleeuwerik, boompieper, kleine parelmoervlinder en blauwvleugelsprinkhaan keerden al terug. In de komende jaren zullen zeker ook andere heidesoorten volgen.

 Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

Mooie bloemenrijke hooilanden zijn de trots van de Dommelvallei. Het zijn de zogenaamde blauwgraslanden. De overgang van heide naar beekvallei is de plek waar vroeger over grote oppervlakten blauwgraslanden voorkwamen. Van deze Europees zeldzame habitat komen in Vlaanderen nog maar enkele hectaren voor.

Tussen Eksel (Hoksent) en Wijchmaal (Molhem) legde Natuurpunt een mooi wandelpad aan nabij de samenvloeiing van de Dommel en Bolisserbeek. Enkele knuppelpaden, nieuwe wandelwegen en twee nieuwe bruggen laten je er volop genieten van de natuur. De "Dommeldalroute" brengt je ook langs de mooie grafheuvels van Molhem.

 Top

Dieren en planten

De graslanden op de overgang van droog naar nat zijn zeer bijzonder op Europese schaal. Ze vormen de laatste groeiplekken van trilgras, blauwe knoop en verschillende orchideeën. Op de natste percelen waar grondwater aan het oppervlak komt, groeien broekbossen. Vooral in het vroege voorjaar zijn ze op hun mooist. Dan bloeien immers de prachtige, gele dotterbloemen.

 Top

blauwgrasland

Natuurbeheer

Sinds begin de jaren negentig beheert Natuurpunt enkele van die graslanden. Na een jarenlange verwaarlozing zijn het intussen terug parels geworden. Dankzij steun van de Europese Unie, via het project LIFE Dommeldal, kon Natuurpunt heel wat blauwgraslanden herstellen. Daarvoor verwijderden we hier en daar jong bos en maakten de percelen terug maaiklaar. Zo kunnen ze opnieuw als hooiland beheerd worden. Met deze beheerwerken willen we meerdere orchideeënrijke graslanden in de Dommelvallei herstellen. Op langere termijn hopen we dat ook de parelmoervlinder 'zilveren maan' terug komt. Die is momenteel uitgestorven in Vlaanderen.

Van nature zijn deze droge gronden schraal. Zonder bemesting en mits de juiste combinatie van maaien en begrazen ontstaat langzaam een schraal grasland waarin brem en duizenden margrieten tot ontwikkeling komen. Dergelijke schrale graslanden zijn ook de habitat van het driekleurige viooltje, de waardplant van de kleine parelmoervlinder. Deze prachtige natuur, was lange tijd verdwenen uit de streek. Dankzij het LIFE-project krijgt deze bijzondere natuur opnieuw een fleurige toekomst, waar hopelijk ook de veldkrekel zich terug thuis voelt.

Natuurakkers worden ingezaaid met veldgewassen zoals boekweit of rogge. Er worden geen mest- of sproeistoffen gebruikt en het graan wordt niet geoogst. Op de natuurakkers laat Natuurpunt ook plaats voor eenjarige kruiden: klaprozen, kamille, wikke, ... Tijdens de bloeiperiode zal je heel wat insecten zien vliegen op de akker. Ze zoeken er naar nectar en stuifmeel. In de herfst en de winter komen er heel wat zaadetende vogels langs om een graantje mee te pikken.

 Top

Verder wandelen

Vallei van de Zwarte Beek Hechtel-Eksel

Abeekvallei

Vallei van de Zwarte Beek Beringen

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.60km

Dommelvallei - Dommeldalroute

  • Dommelvallei - Vertrekpunt

    Kruising Schansdijkstraat met het fietspad op de voormalige spoorweg
    3940 Hechtel Eksel
    Bekijk de vervoersmogelijkheden

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Dommelvallei verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak via het bezoekerscentrum Hageven via bc.hageven@natuurpunt.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.