Kamsalamander
Kees Marijnissen-Saxifraga

Dorent

Vilvoorde, Zemst
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Dorent-Nelebroek, dat ook gedeeltelijk geklasseerd is als landschap, is vooral interessant voor zijn haagkanten langs de drassige weiden in de Zennevallei.

Beschrijving van het gebied

Het Dorent-Nelebroek is eigendom van afdeling Zeeschelde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Alleen het Dorentbosje is eigendom van Natuurpunt. Het gebied ligt op de grens van Zemst en Vilvoorde, in de vallei van de Zenne. Het is een moerassig bosje. 

Dieren en planten

In de haagkanten langs de drassige weiden van het Dorent-Nelebroek groeien één- en tweestijlige meidoorn, kardinaalsmuts, gelderse roos, hondsroos, sleedoorn, rode kornoelje, vuilboom en knotbomen van wilg en populier. 

In een aantal afgesneden meanders leeft de kamsalamander. In Vlaanderen en Europa is dit prachtige dier bedreigd. Ook in Zemst is er een duidelijk daling. Het Dorentbosje zelf is voornamelijk begroeid met wilg. Achteraan staan er meer graslandsoorten zoals blaartrekkende boterbloem, moeras- en zompvergeet-me-nietje, kale jonker en gele waterkers. Interessant is ook de aanwezigheid van het groot warkruid.  Helemaal achteraan werd in 1999 een poel gegraven. De laatste inventarisatie leverde al vier soorten amfibieën op. Dit jaar hopen we in die poel ook de kamsalamander te mogen verwelkomen. 

Natuurbeheer

Het wilgenbosje ondergaat een nulbeheer. De enige ingrepen bestaan uit het kappen langs de straatkant omwille van de veiligheid en de inbreng van snoeihout in het bos als schuilplaats voor zoogdieren en insecten. Jaarlijks dient rond de poel, de oevers van de poel en van de beek twee maal gemaaid te worden om de grond te verschralen en nog meer soorten planten te verkrijgen. Ook het rietlandje wordt soms gemaaid. 

Toegankelijkheid

Informeer voor wandelingen met natuurgids. Er is een korte niet bewegwijzerde wandeling (3,2 km) uitgestippeld, die start aan de Daalweg in Zemst. Download de wegbeschrijving van de korte wandeling Zemst - Dorent Nelebroek op www.toerismevlaamsbrabant.be.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Dorent groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Dorent".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Wim Massant ingridwimlinde@gmail.com, Tom Van Doren tom.vandoren@gmail.com, Mark Vermeulen markvermeulen@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.