Speenkruid
Marcel Bex

Dronkenborre

Ternat
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Dronkenborre is een waardevol bronbos waar verschillende zeldzame planten groeien zoals goudveil.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op het wandelpad. Informeer voor wandelingen met natuurgids. Honden zijn welkom aan de leiband.

Beschrijving van het gebied

Dronkenborre is gelegen in de beekvallei van de Molenbeek. Het Dronkenborrebos bevindt zich in de diepte van de vallei en wat hogerop kom je aan het Doornveld en de oude steenbakkerij die momenteel dienst doet als gemeentelijk containerpark. Je bevindt je in de deelgemeente Wambeek en de grenzen van dit gebied zijn de Dronkenborrestraat, de Vianestraat en de spoorweg Gent-Brussel.  Langs de Dronkenborre loopt een pad dat de Vianestraat met de Dronkenborrestraat verbindt.

De naam Dronkenborre is afgeleid van Verdronken Borre wat staat voor verdronken of verstopte bron. Historisch gezien kan je stellen dat dit een overblijfsel is van een aaneenschakeling van bos- en vijvergebieden.  Dit is na te gaan op oudere kaarten waaronder de Ferrariskaarten van 1771 - 1778.

Via een lijnvormig landschapselement, de sterk begroeide spoorwegberm met vrij grote variatie aan plantengroei, is het Dronkenborrebos verbonden met de Kouterbroeken, een gemeentelijk reservaat.  Ook de Kouterbroeken is een beekbegeleidend bos.  Als je de beekloop die de Kouterbroeken begeleidt, zou volgen, dan kom je via de pastorale weiden tot in het centrum van Ternat bij het domein van Kruikenburg.  Dit domein is eigendom van de gemeente en herbergt een waardevol bos- en weidegebied.

Tussen de beide beekbegeleidende bossen legde de gemeente ook nog het Paepenveldbos aan, dat daardoor het containerpark en de gemeentediensten afschermt van het landschap.

Dieren en planten

Juist omdat het een waardevol bronnengebied is, is er volgende flora te ontdekken: paarbladig goudveil en verspreidbladig goudveil (vertoeft alleen in zuiver bronwater), dotterbloem, slanke sleutelbloem, speenkruid, bosanemoon, moeasstreepzaad en muskuskruid.

Natuurbeheer

Natuurwaarden in de brede zin vormen een essentieel gemeenschapsgoed.  Het behoud, beheer en ontwikkeling ervan voor de gemeenschap en voor toekomstige generaties is een ecologische noodzaak en een ethische plicht. Naast de inzet voor de algemene natuurkwaliteit geldt dit in het bijzonder voor de ecologisch belangrijke,  educatieve interessante of zeldzame en kwetsbare natuurwaarden.  Natuurpunt Ternat wil deze onder meer vijwaren door natuurgebieden veilig te stellen, in beheer te nemen en verder te ontwikkelen en op te komen voor de ruimtelijke en milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze natuurwaarden.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Dronkenborre groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Dronkenborre".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Luc Platteau luc.platteau@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.