Griesbroek
Vilda

Griesbroek

Balen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
Wegens werken in het Griesbroek is de wandeling momenteel onderbroken tussen knooppunten 81 en 83. De werken zouden tegen eind oktober afgerond zijn zodat de wandeling terug mogelijk is.

In het Griesbroek wandel je in het gevarieerde landschap van de Grote Netevallei, tussen Hulsen en Olmen. Naast de Grote Nete stroomt ook de Heiloop door het gebied. Vanaf de Straalmolen heb je zicht op een cultuurlandschap met kleinschalige landbouw. Voor de wandeling in het Griesbroek zijn waterdichte laarzen aan te raden. Je steekt de Heiloop over en komt meteen in moerassig gebied terecht. Daarbij loop je langs een vijver die al gedeeltelijk een natuurlijk uitzicht heeft gekregen. Vervolgens geniet je van de boorden van de prachtige meanderende Grote Nete. Je steekt de rivier over en wandelt dan verder door het noordelijk cultuurlandschap, met afwisselend naaldbos, weiden, broekbos en enkele visvijvers.

Toegankelijkheid

In voldoende droge periodes toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Het gebied is een waterbergingsgebied van de Grote Nete, dat ook als functie heeft om dorpen te vrijwaren van overstroming.

ontdek het grote netewoud

DOWNLOAD DE WANDELGIDS 'ONTDEK HET GROTE NETEWOUD'

met 9 leuke wandelingen voor het hele gezin

Beschrijving van het natuurgebied

Het gebied in de omgeving van de Grote Nete was oorspronkelijk één groot broekbos. Na natuurlijke verdroging vanaf de tiende eeuw werd het ontbost en diende het als weideplaats voor schapen. Tegen het einde van de vijftiende eeuw was het terrein omgevormd tot omheinde 'beemden' die als hooiland werden gebruikt. Later trachtte men de grasproductie van die beemden op te drijven door middel van een bevloeiingssysteem. Dat bestond uit een stelsel van greppels die het water van de Grote Nete aanvoerden en verdeelden over de hooilanden.

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw raakte de bewatering en de afwatering in onbruik. Kunstmest moest het vruchtbaar makende water vervangen. Men wilde ook meer en meer machines gebruiken maar grote delen van het Griesbroek bleken ongeschikt voor moderne en intensieve landbouw. Het merendeel van de gronden werd al vlug moerassig en raakte begroeid met riet, els en wilg. Zo kregen ze het natuurlijk uitzicht dat ze nu nog hebben.

Dieren en planten

Tussen de Heiloop, Binnenbrokken (een straat ten noorden van het gebied) en het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen heeft zich, na het beëindigen van het vloeibeemdsysteem, weer broekbos gevormd met zwarte els en hier en daar populier. Broekbossen zijn uniek, en jammer genoeg wereldwijd bedreigd. De Europese Unie heeft broekbossen zelfs aangeduid als één van de meest waardevolle types natuur.

Het Griesbroek is het leefgebied van vogels zoals de waterral en de blauwborst. Je vindt er ook groene en bruine kikkers, de gewone pad, alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders. Bij de dagvlinders springt één soort bijzonder in het oog: de uiterst zeldzame veldparelmoervlinder.

Natuurbeheer 

De uiteindelijke bestemming van het Griesbroek is een gebied dat bestaat uit een combinatie van elzenbroeken, rietmoerassen, moerasspirearuigten en open water, waarbij de overgangen tussen deze natuurtypes natuurlijker verlopen dan nu het geval is.

Hierbij speelt extensieve begrazing met runderen en af en toe paarden een belangrijke rol. Ze zorgt voor trage en gevarieerde ontwikkeling van open terreinen, zodat deze niet te snel volgroeien met één boomsoort. Ook wordt er volop ingezet op het omvormen van de populieraanplantingen naar een meer natuurlijk bos.

De weekendvijvers, die in het gebied werden aangelegd, worden niet gedempt. Ze zijn dan wel onnatuurlijk, via een aantal structurele ingrepen kunnen ze worden verbeterd zodat ze meer kansen geven aan water- en verlandingsvegetaties en fauna van natte biotopen.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.10km

Griesbroek

Volg de knooppunten start-80-81-83-82-81-80 (rood op de kaart). In natte periodes is de route moeilijk begaanbaar, zelfs met laarzen, neem dan de route van 5,5 km (blauw op de kaart).
5.50km

Griesbroek: droge route (blauw op de kaart)

Volg de knooppunten: start-80-81-85-13-14-83-82-81-80 (blauw op de kaart).
  • Griesbroek - Vertrekpunt Herberg 't Rustpunt

    Sint Anneke 3
    2491 Olmen
    Bekijk de vervoersmogelijkheden

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Griesbroek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Tom Schildermans, 014-32 28 53.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.