Slobeend
Piet Munsterman-Saxifraga

Grote Vijver van Klein Boom

Putte
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vroeger werd hier achter de huidige gemeentelijke feesthallen van Putte klei gewonnen. Daardoor ontstond een grote kleiwinningsput. Vandaag is dit een prachtig natuurgebied met vijf hectare ongerept wateroppervlak, omzoomd met rietkragen en bos.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is gelegen achter het Gemeenschapscentrum van Klein Boom in Putte langs de Mechelbaan. Je kan dit kwetsbare gebied enkel bezoeken met een gids die je kan aanvragen bij Natuurpunt De Putter. Vanuit de kijkhut heb je een prachtig zicht over het natuurgebied.

Beschrijving van het gebied

De vijver is ontstaan als gevolg van de kleiwinning door de steenbakkerij Wollants-Vervoort, die er tot 1980 gevestigd was. De put liep door de regen vol water en ontwikkelde zich tot een rijke biotoop voor vogels en vissen. 

Dieren en planten

De vijver is een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels waaronder slobeend, kuifeend, tafeleend en wintertaling.De 15meter diepe vijver is de biotoop van verscheidene grote zonnebaarzen, karpers en snoeken.' 

Het aanpalend bosgebied is dan op zijn beurt het ideale broedbiotoop voor tal van zangvogels.  In het voorjaar zijn er tot dertig verschillende vogelsoorten waar te nemen, waaronder de havik, buizerd, torenvalk en soms al eens een visarend op doortocht. Aan de rand van het bosje is er een moerasje met enkele ondiepe poelen, een ideale biotoop voor onze inheemse amfibieën. Voor het overige vinden we er merkwaardige plantensoorten, waaronder breedbladige wespenorchis, kardinaalsmuts, Gelderse roos en hondsroos. Je kan er ook genieten van diverse amfibieën- en salamandersoorten, van vlinders en van libellen.

Natuurbeheer

Naar de toekomst toe is het de bedoeling om de vijver nog verder in diepte te dempen om de diversiteit aan vissen en vogels nog te vergroten. Om de vogels een rustige broedplaats te bieden, zullen in de vijver één tot meerdere eilandjes worden gecreëerd waarop de dieren zich kunnen terugtrekken. Het bos aan de andere kant zal worden afgesloten zodat de amfibieën in de kikkerpoel zich kunnen ontwikkelen. De huidige omheining verdwijnt en wordt vervangen door grachten en natuurlijke heggen. Zo krijgen wandelaars wel een zicht op de vijver.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Grote Vijver van Klein Boom groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Grote Vijver van Klein Boom".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Grote Vijver van Klein-Boom verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Albert Rijmenants 0479-71 41 77.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.