Hagelandse vallei
Kevin Feytons

Hagelandse Vallei

Holsbeek, Leuven, Rotselaar
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met het Dunbergbroek en het Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Motte-vallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachtig met uitgestrekte tapijten bosanemoon!

Oranjetipje

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Honden welkom, aan de leiband. De wandelingen zijn niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

De oranje landschapswandeling is slechts een aanlooproute en dus niet als aparte wandeling aan te bevelen. De wandelingen die we wel aanraden zijn een combinatie van de verschillende wandelingen aangeduid met oranje bol, rode driehoek en blauwe ruit. Ze overlappen met het nieuwere knooppuntennetwerk Hagelandse heuvels. Voor de duidelijkheid is het aangeraden deze knooppunten te volgen, behalve als anders aangegeven.

In natte periodes is het gebied zeer modderig en zijn waterdichte wandelschoenen of laarzen noodzakelijk.

 Top

Leuk voor kinderen

Ga op ezelwandeling en ontdek de Kloosterbroekwandeling via het bos of volg de Dunbergbroekwandeling door de Wingevallei en over de Chartreuzenberg. Er kunnen maximum 40 personen deelnemen, 4 personen per ezel. Je moet deze activiteit op voorhand reserveren. De ezelswandelingen kunnen over het gehele jaar worden geboekt, ook tijdens de weekenden of in de periode april tot en met september worden wandelingen gehouden. Zelfs in de avonduren behoort tot de mogelijkheden.

Meer info: www.ezelstoeterij-dekwadenhoek.be

 Top

Dunbergbroek

Beschrijving van het gebied

Het gebied bestaat uit twee deelgebieden: het Kloosterbos grenzend aan de E314 en het Dunbergbroek ten zuiden er van. Het Dunbergbroek wordt aan weerszijden begrensd door een massief van Diestiaanheuvels: in het noorden de Beninksberg en Wijngaardberg, in het zuiden een uitloper van het Kesselbergmassief (Chartreuzenberg en Speelberg). Het is een plantenparadijs met in het late voorjaar bloemrijke hooilanden en in de vroege lente voorjaarsflora in de bossen.

De Hagelandse vallei is op het einde van de jaren '70 onherstelbaar verminkt door de aanleg van de autosnelweg E 314 die het aloude Kloosterbos in twee sneed. Op oude kaarten van Feraris stond het aangeduid als het 'Vrouweperckbosch' en later 'Groot Bosch' en werd het door de eeuwen heen in stand gehouden voor de houtvoorziening van het vlakbij gelegen Abdij Vrouwenpark (11de eeuw), nu het Monfortcollege. Maar ook voor landbouwdoeleinden en achteraf voor de aanleg van het bedrijventerrein Wingepark werd aan het gebied geknaagd. 

 Top

Vuursalamander

Dieren en planten

In het Dunbergbroek komt na jaren hard werken de verscholen natuurpracht beetje bij beetje terug tot openbaring. Kwelwater rijk aan mineralen borrelt er spontaan uit de grond op en zorgt op de gemaaide percelen voor geschikte groeiplaatsen van zeldzame planten als kleine valeriaan, grote boterbloem, karwijselie, moerasstreepzaad en de brede- en gevlekte orchis.

Her en der komen nog zompige broekbosjes voor met zeldzame zegges en dotterbloem, andere stukjes kleuren het voorjaar met uitgestrekte tapijten bosanemoon, dalkruid, meiklokje, eenbes, slanke sleutelbloem en bosbingelkruid. Ook treffen wij hier nog soorten aan die in Vlaanderen op de rode lijst staan, soorten die bedreigd of zeldzaam zijn zoals de hazelworm en de kamsalamander. 

In de door de beheerwerkploeg opnieuw geruimde sloten, poelen en plassen komen in het voorjaar kikkers, salamanders en padden terug massaal hun eieren afzetten. Dit lokt regelmatig de ijsvogel en de blauwe reiger en een zeldzame keer ook de roerdomp, de witte en zwarte ooievaar!

De resten van het Kloosterbos die vandaag nog overblijven behoren tot het mooiste wat het Hageland aan vochtige bossen te bieden heeft. De geur van de massaal bloeiende daslook wasemt in het voorjaar zelfs je auto binnen als je ter plaatse op de snelweg passeert. In de lente zijn alle voorjaarsbloeiers van de partij en krijgen we tapijten van bosanemoon en speenkruid. Verder vind je muskuskruid, slanke sleutelbloem, dotterbloem en veelbloemige salomonszegel.

Aan de overzijde van de snelweg liggen nog unieke hooilanden met gevlekte en breedbladige orchis, zelfs de keverorchis is er nog te bewonderen. In het Kloosterbroek hoor je regelmatig het typische, klaaglijke 'gemiauw' dat zowel het mannetje als het vrouwtje buizerd het hele jaar door laten horen.

 Top

Bosanemonen

Natuurbeheer

De hooilanden in het Dunbergbroek worden een tot tweemaal per jaar gemaaid. Een kudde voskopschapen neemt de nabegrazing voor haar rekening. Maar de grootste oppervlakte van het gebied willen we laten evolueren tot natuurlijk bos. Aankoop ervan is noodzakelijk om de natuurlijke (hoge) waterstand te kunnen herstellen en om te vermijden dat om de paar decennia (in termen van een bos dus om de haverklap) de bodem omgeploegd wordt door zware bosbouwmachines.

Een deel van het Kloosterbos is veilig gesteld. Langs de kant van Holsbeek zijn wij bezig met de bossnippers terug tot een 'Vrouwenperckbos' te verbinden door aanplant van eiken, essen en beuken. 

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

 Top

Verder wandelen

Verder wandelen

De Hagelandse vallei ligt in het wandelnetwerk Hagelandse heuvels met meer dan 300 km wandelplezier. Het volgende natuurgebied ligt ook in dit wandelnetwerk en kan je in een dagtocht combineren met de Hagelandse vallei.

Wijngaardberg

De oranje, rode en blauwe wandeling in de Hagelandse vallei  maken deel uit van de wandelbox Landschapswandelingen Noord-Hageland, met 10 wandelingen en 180 km wandelplezier. Volgende natuurgebieden hebben ook landschapswandelingen uit deze box:

De Spicht

Demerbroeken

Dassenaarde

Koebos

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.30km

Hagelandse Vallei - blauwe wandeling (+ oranje aanlooproute) - Volg de knooppunten 1-11-102-603-69-601-602-105-103-102-11-1

10.10km

Hagelandse Vallei - rode wandeling (+ oranje aanlooproute) - Volg de knooppunten 1-11-16-108-110-109-107-128-129-601-602-106-108-16-11-1

23.50km

Dagtocht Hageland - Volg de knooppunten - 6–605-61–64–74–65–66–67–69–601–129–128–107–109–113–112–110–108–106–602–105–103–102–603–62-604–6

 • Hagelandse vallei - vertrekpunt kerk Holsbeek

  Gebroeders Van Tiltstraat 1
  3220 Holsbeek
 • Wijngaardberg - Vertrekpunt Wezemaalplein

  Wezemaalplein
  3111 Wezemaal
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • Cafetaria van de Sportschuur - Sint-Maurusstraat 2, 3220 Holsbeek

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Hagelandse Vallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Hagelandse Vallei".

Wil je de Hagelandse Vallei verkennen met een gids?

Neem dan contact op via natuurpuntholsbeek@natuurpunt.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.