Het Rood

Kapellen
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood is sinds 1996 in beheer bij Natuurpunt. Dit bosgebied ligt op de overgang van de Kempen naar de polders. De naam 'Het Rood' is afkomstig van de roestbruine kleur van de bodem. Dat is geen vervuiling, maar ijzer dat van nature in de zandbodem aanwezig is en 'verroest'. Heel de omgeving en de Rode beek die er door loopt, wordt gekenmerkt door dit rode zand.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Toegangen langs de Streepstraat en langs de Parijseweg in Kapellen.

Beschrijving van het natuurgebied

Het Rood werd zo'n 200 jaar geleden als park van het kasteel Blauwhof  aangelegd. Het bestaat grotendeels uit aangeplant loofbos. Doorheen het bos lopen verschillende dreven met majestueuze beuken en eiken. Die zijn ouder dan het bos zelf. Bij de aanleg van het park werden immers eerst de dreven aangeplant en pas nadien de bossen. De belangrijkste bomen zijn zomereik, Amerikaanse eik, beuk en berk. Verspeid in het bos vinden we ook grove den en tamme kastanje.

Natuurbeheer

Omdat het gebied langdurig niet beheerd werd, heeft de Amerikaanse vogelkers, een ingevoerde boom uit Noord-Amerika, zich er als een ware bospest ontwikkeld. Grote delen van Het Rood worden dan ook overwoekerd door deze soort die de natuurlijke verjonging van streekeigen soorten belet. Het beheer is er dan ook op gericht deze bospest te verwijderen om de andere soorten maximaal kansen te geven. In Het Rood liggen ook soortenrijke graslanden. Die worden heel het jaar door begraasd door drie gallowayrunderen. Het wandelpad loopt door het begrazingsraster zodat je van dichtbij kan kennismaken met deze beheerders.

Meer info

Het Rood wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.
Wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met de afdeling:
Natuurpunt Antwerpen Noord
E-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be
GSM : 0475-91 03 16
Telefoon : 03-541 58 25

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Het Rood groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Het Rood".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Willy Ibens willy.ibens@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.