Kattenbos-Zegbroek

Ursel
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Plantenliefhebbers kennen het Kattenbos-Zegbroek vooral voor zijn typische voorjaarsbloeiers. Bosanemoon, slanke sleutelbloem, speenkruid, gele dovenetel, muskuskruid, dotterbloem, pinksterbloem, zenegroen en nog vele andere planten toveren vanaf april het bos om tot één groot bloementapijt.

 

Beschrijving

Het bos van 4 hectare groot ligt aan de Varenstraat te Ursel. Op de biologische waarderingskaart is het ingekleurd als biologisch zeer waardevol. Jaarlijks bloeien er een aantal grote keverorchisen en in 2003 bloeiden op 3 plaatsen breedbladige wespenorchis (tijdens de zomer van 2004 waren er al een 30 tal) Naast de aangeplante populieren komen els, es, meidoorn en gelderse roos er het meest voor. In een poel en andere laaggelegen delen leven bruine kikker en pad.
Rond het Kattenbos-Zegbroek liggen natte weiden, omzoomd met knotwilgen. ’s Winters verblijven hier wulpen en op doortrek watersnip, regenwulp en grutto. Sommige jaren komen bijzondere soorten zoals kleine zwanen, wilde zwaan en grutto’s op bezoek. De bijzonderste broedvogels in en rond het bos zijn grasmus, bosrietzanger, steenuil en gekraagde roodstaart.

 

Onzekere toekomst

Een tijd lang zag het er echter niet zo goed uit en vreesden wij voor de toekomst van het bos. In 1989 rooide de houthandelaar, toenmalige eigenaar, de kaprijpe populieren. Tijdens de winter van ’90-’91 werden opnieuw populieren aangeplant, de grachten werden uitgediept zodat de vroegere vochtige plaatsen uitdroogden. Als gevolg van al die werken verdween het bloementapijt voor een deel. De volgende zomer werden tientallen vrachtwagens met maaisel van de wegbermen van de provinciewegen in het bos gestort. Ook werd de weg die door het bos loopt verhard met allerlei afbraakmateriaal.

 

Beheer en zekerheid

Sinds 2000 voert Natuurpunt hakhoutbeheer en maaibeheer uit. Dat beheer had een gunstige invloed op de voorjaarsflora, gelukkig kon het bos zich daarna opnieuw herstellen. Op plaatsen waar brandnetels, distels en bramen de bovenhand kregen maaide Natuurpunt en de laatste jaren kan je vooruitgang merken: de voorjaarsbloeiers krijgen terug de bovenhand.

In 2014 kon Natuurpunt uiteindelijk het waardevolle bos aankopen, waardoor de toekomst van dit unieke, natte biotoop veilig gesteld is.

Natuurpunt wil de natuurlijke vegetatie, die nu opschiet onder de populieren, terug alle kansen geven. Daarom rooit Natuurpunt de populieren in fases. Op die manier komt terug licht in het bos en krijgen ook de waardevolle voorjaarsbloeiers de mogelijkheid opnieuw te ontwikkelen. Door de vochtige bodem is het unieke Kattenbos-Zegbroekbiotoop zeer kwetsbaar daarom blijft het zoveel mogelijk een rustgebied.

Contactgegevens

Steven Degraer, 09 236 32 09

Marc Van Opstaele, 09 374 60 64

Etienne Vanaelst, 09 374 59 86

Johan Van Opstaele, 09 374 81 03

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kattenbos-Zegbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kattenbos-Zegbroek".

Wil je het Kattenbos-Zegbroek bezoeken met een gids? Boek met je vereniging, school of vrienden persoonlijke begeleiding op maat, aangepast aan het tempo en de interesses van de groep.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.