Viersels Gebroekt
Leo Vaes

Kleine Netevallei: Viersels gebroekt - Steenbeemden - Het Goor - Nazareth-Zuid

Grobbendonk, Lier, Nijlen, Ranst, Zandhoven, Viersel
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
  • Toegankelijk voor rolstoelen
  • Toegankelijk voor kinderwagens
De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete vormt. De slingerende, oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars. Laarzen of stevig schoeisel aan te raden. Honden zijn welkom, maar moeten aan de leiband. Aangezien in het deelgebied Nazareth-zuid het knuppelpad én het bospad niet geschikt zijn voor rolstoelgebruikers/buggy’s kan men de Netedijk blijven volgen en opnieuw aansluiten op de Nazarethdreef. Als eventuele extra lus van 2 km kunnen we Nazareth-Noord aanbevelen. In de lente hoor je daar zang van de nachtegaal. En let op de vele vraat- en glijsporen van de bever.

 Top

Beschrijving van het gebied

Langs de Kleine Nete liggen een heel aantal natuurparels, waaronder de Steenbeemden en het Viersels Gebroekt. De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden. In het deelgebied 't Zomerklokje groeit de plant met dezelfde naam, die wat gelijkt op een sneeuwklokje en erg zeldzaam is.

Waar de Grote en de Kleine Nete Lier binnenstromen ligt het prachtige natuurgebied Nazareth-zuid. Na een cultuurhistorisch uitstapje in Lier ben je op 5 minuutjes loopafstand aan het startbord (Sionssite) van een prachtige natuurwandeling die 2,5 km lang is. Natuurpunt kon de voorbije jaren hier ruim 40 ha door aankoop vrijwaren en definitief beschermen als natuurgebied. Buiten diverse percelen op de Kromme Ham en Nazareth Noord kan je hier kennis maken met 26 ha prachtige natuur. Het bestaat uit graslanden, moerassen, ruigte- en bospercelen en enkele oude dreven. De kern van het gebied kan je beleven dankzij de aanleg van een knuppelpad. De aanwezige infoborden tonen aspecten van de aanwezige fauna en flora. 

 Top

Bauwe reiger

Dieren en planten

De Netevallei is een thuis voor watervogels, zoals wintertaling en blauwe reiger. Je vindt er ook planten die graag groeien op heel natte plaatsen langs kleine rivieren, zoals bijvoorbeeld moesdistel en lange ereprijs.

Het gebied herbergt zo nog populaties van een heel aantal zeldzame soorten zoals rivierdonderpad, beekprik, blauwborst, nachtegaal, bever, zomerklokje, moeraskartelblad.

In deelgebied Nazareth-zuid leidt een knuppelpad je over een oude Nete-arm (slenk). Het levende water biedt kansen voor libellen, kikkers, padden, salamanders en vogels. Water is zowel een voedselbron als een voortplantingsplek voor vele dieren. Het kronkelend bospad is getuige van een spontane natuurontwikkeling. Graag respect voor die woeste natuur met merkwaardig gevormde bomen. Dit is een stilte- en rustgebied voor o.a. reeën, spechten en uilen. Op het kasteelpark Ravenstein bevindt zich een kolonie van nestplaatsen van blauwe reigers.

Ook de stad Lier biedt kansen aan de natuur. Hoge gebouwen worden door vogels aanzien als rotsformaties. Zo broedt al vele jaren de slechtvalk succesvol op de St.-Gummarustoren en aan de gevel van de Kunstacademie kan je in de zomerperiode de gierzwaluwen hun jongen zien bevoorraden met voedsel. De fiets- en wandelbrug overspant een waterloop die de verbinding vormt tussen de Grote Nete en Kleine Nete (aanleg eind jaren ‘80).

 Top

Geschiedenis van het gebied

De voorziening van drinkbaar water voor o.a. de stad Antwerpen en de verkorting van de scheepvaartroute tussen het Samberbekken en de haven van Brussel waren de 2 redenen van de aanleg van het Netekanaal. Het realiseert de verbinding tussen het Albertkanaal en de Beneden-Nete in Duffel. Het kanaal bevat Maaswater waaruit de firma Waterlink zijn drinkwater haalt. 

Om vermenging te vermijden van het water van de Grote Nete met het water van het Netekanaal ‘duikt’ de Grote Nete via een aantal sifons onder het kanaal door om verder richting Lier te stromen. Vooraleer het Netekanaal gegraven werd, was Schranskensbrug (of Maasfortbrug) een belangrijke verbinding met Kessel. Voor 1914 was die brug over de Grote Nete een draaibrug. In 1927 kwam er een ophaalbrug in de plaats. Een brugwachterswoning werd gebouwd, ‘Den draaiboom’ was een oude afspanning (18de eeuw). Pal ernaast lag de gelijknamige brouwerij. Momenteel is ‘Den Draaiboom’ een café- restaurant dat bekend staat voor de specialiteit ‘Paling in’t groen’ en het Bio-Paleobier ‘Mammoet’ waarvan een gedeelte van de winst naar het Nazareth-Zuid-gebied gaat.

Top

Natuurbeheer

Het systeem van vloeibeemden is een oude landbouwtechniek, waarbij hooilanden langs rivieren regelmatig bevloeid worden met vruchtbaar makend rivierwater. De bevloeiing zorgde voor een hogere hooiopbrengst. Dit systeem raakte echter in onbruik. In de tweede helft van de vorige eeuw werd de Kleine Netevallei gekanaliseerd en de verbinding tussen de rivier en de hooilanden verbroken. Daardoor werd het voor talrijke planten en dieren erg moeilijk om te overleven in de Kleine Netevallei. Natuurpunt De Wielewaal probeert sinds 1985 door aankoop en beheer de rijke biodiversiteit van vroeger te herstellen. In de Steenbeemden grazen galloway- en aubracrunderen, die door hun graasgedrag het landschap open houden.

In Nazareth-zuid wordt gefaseerd/cyclisch gemaaid en gehooid waardoor zeer bloemrijke percelen ontstaan. Dominante plantensoorten worden beperkt en zeldzamere soorten krijgen meer kansen. Die manier van beheer geeft zowel insecten als planten meer kansen tot voortplanting. De percelen leveren dus zowel voedsel- als waardplanten. Nectar en bladgroen in overvloed

In het kader van LIFE Kleine Nete zijn er verschillende maatregelen gepland om zo Europees bedreigde habitats en soorten terug kansen te geven in de vallei van de Kleine Nete. Daarnaast trachten we via deze maatregelen ook de connectiviteit tussen de verschillende habitatrichtlijngebieden in de Kempen te versterken. Lees meer.

 Top

Verder wandelen

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Kempense Netevallei van de provincie Antwerpen 340 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen bij toeristische diensten aan 8 euro. Volgend natuurgebied ligt binnen hetzelfde wandelknooppuntennetwerk:

Vallei van de Grote Nete

 Top

 

Steun LIFE Kleine Nete

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.50km

Kleine Netevallei - Viersels gebroektpad

6.10km

Kleine Netevallei- Steenbeemdenpad

Volg de knooppunten START-89-80-81-69-92-91-79-75-77-76-75-74-START
1.40km

Kleine Netevallei - Goorpad

2.50km

Kleine Netevallei - Nazareth-zuid

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens indien men op de dijken blijft. Uitbreiding: lus Nazareth-noord +2 km. 

Horeca

  • Taverne 't Badhuis, Emblemsesteenweg 73, Kessel

  • Café-restaurant Den Draaiboom, Kanaalstraat 71, 2500 Lier

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Kleine Netevallei verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Marc Vermylen, 03-481 94 79, http://www.natuurpuntdewielewaal.be/

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.