Francois Van Bouwel

Kleiputten Terhagen

Rumst
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De kleiputten zijn een geschikt leefgebied voor zeldzame soorten zoals de rugstreeppad, de kamsalamander, de oeverzwaluw en het woudaapje, een kleine reigerachtige. Daarnaast is het ook een potentieel leefgebied voor de bever.

 

Toegankelijkheid

Het noordelijk deel van de Kleiputten Terhagen is toegankelijk voor wandelaars.

De vogels en dieren in dit natuurgebied zijn bijzonder gevoelig voor verstoring, daarom zijn honden niet toegelaten op de rode wandeling – wandelafstand 5km. De blauwe wandeling daarentegen kan u samen met uw hond aan de leiband beleven.
Graag op de bewegwijzerde wandelpaden blijven a.u.b.

Het wandelpad loopt langs een oude kleigroeve, respecteer de afbakening. Het betreden van de kleigroeve houdt het risico in op afstortingen en drijfzand.

Top

Silsombos

Beschrijving van het gebied

Eind 2016 werd dit natuurgebied met een oppervlakte van 31 hectare aangekocht door Natuurpunt Beheer vzw. De inkompoorten om de Kleiputten Terhagen te bezoeken situeren zich aan het Keibrekerspad en aan de oude Hoogstraat ter hoogte van de oriëntatietafel.

Langs een bewegwijzerd wandelpad werden enkele observatie- en kijkplaatsen ingericht, waar men kan uitkijken over het vijvergebied en waar men een prachtig zicht heeft op de vroegere en huidige kleiontginning.

Het wandeltraject in de Kleiputten Terhagen maakt deel uit van een groter geheel waarbij ook het buurgebied, eigendom van provincie Antwerpen, kan bezocht worden. Het startpunt van een wandeling door beide gebieden situeert zich aan de gerestaureerde poort De Beukelaer aan de Kardinaal Cardijnstraat in Terhagen of aan de Hoogstraat in Terhagen.

Top

Dieren en planten

Het grootste deel van het natuurgebied blijft ontoegankelijk en daar heeft Natuurpunt een goede reden voor. De Kleiputten Terhagen zijn een leefgebied voor zeldzame soorten als rugstreeppad, kamsalamander, oeverzwaluw, woudaapje en tevens een broed- en overwinteringsgebied voor vele water- en rietvogels. In de grootste plas van de Kleiputten Terhagen werden met succes nestvlotjes voor visdiefjes geplaatst.   

Top

Silsombos

Natuurbeheer

Het natuurgebied dank zijn grote biodiversiteit aan de vele verschillende landschappen en hoogteverschillen die het rijk is. We vinden er moerasbos, berkenstruweel, graslanden, houtkanten en uiteraard de vele waterpartijen. Het natuurgebied zal in de toekomst verder optimaal ingericht worden om de doelsoorten zoveel mogelijk kansen te geven. Voor het beheer zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers ondersteund door de professionele ploeg van Natuurpunt.

In de grootste plas van de Kleiputten Terhagen werden met succes nestvlotjes voor visdiefjes geplaatst.  

Top

Verder wandelen

Oude Netearm

Oude Spoorwegberm

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.00km

Rode wandeling

Honden zijn niet toegestaan. Kwetsbaar gebied.
4.00km

Blauwe wandeling

Honden zijn welkom aan de leiband.

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Kleiputten verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Dries Kets via dries.kets@blackbit.net of bij Dirk Meersman via meersman.dirk@proximus.be

Vrijwilligers van Natuurpunt organiseren regelmatig excursies in het natuurgebied. Kijk daarvoor op de website: www.natuurpunt.be/rupelstreek

Afspraak voor die excursies steeds via de ingang aan de Nieuwstraat 54 Terhagen.


Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.