Krabbels - Lovenhoek

Vorselaar
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

In het versnipperde Vlaanderen vormt Lovenhoek een kostbare brok aaneengesloten en erg gevarieerde natuur. Natuurpunt kocht de kern van het gebied in 2007 met de steun van de gemeente Vorselaar. De voorbije jaren is het mede door aankopen van delen van het aangrenzende domein Krabbels uitgegroeid tot meer dan 200 hectare. Natuurpunt heeft met steun van de Vlaamse en Europese overheid en met de inzet van tientallen vrijwilligers hard gewerkt aan het herstel van waardevolle biotopen en aan de openstelling van het gebied voor wandelaars en ruiters. Geniet ervan!

OPGELET!
Wegens grote drukte in het gebied worden volgende maatregelen genomen:
Bezoekers uit regio Zandhoven, Zoersel, Antwerpen: neem parking LRV Dennenruiters (Kleinheide 84 a, 2242 Zandhoven)
Bezoekers uit het Oosten: neem parking Vorselaar (51.225268,4.746306) ENKEL TOEGANG via Moleneinde en Pallaaraard NIET via Heirbaan/Vroegeinde/Lovenhoek.
 
 
In Lovenhoek vind je veel verschillende soorten dieren en planten. In de vallei van de Molenbeek en de Kleine Beek leven de beschermde vissoorten rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De bovenloop van de Molenbeek is een zeldzaam voorbeeld van een nog sterk kronkelende beekvallei met moerasvegetaties en wilgenstruwelen. Niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars en ruiters, op de paden. Honden welkom, steeds aan de leiband. Wandelaars en ruiters zijn hoffelijk voor elkaar.
Het noordelijk deel van het Natuurpad volgt de Molenbeek. Laarzen zijn hier nodig in natte periodes. Bij uitzonderlijk hoge waterstand kan het pad tijdelijk ontoegankelijk zijn. Het Natuurpad is niet geschikt voor rolwagens en kinderwagens. Stukken van de wandelroute die over Pulderdijk, Lovenhoek en Heirbaan lopen, zijn dat wel.

Download de wandelfolder

Top

Beschrijving van het natuurgebied

De groene uitgestrektheid én de variatie aan landschappen maken van een wandeling door Lovenhoek een bijzondere ervaring. Je stapt hier door droge naald - en vochtige oude loofbossen, langs open heideterreinen en bloemrijke ruigtes en over historische kerkenpaden. In het noorden van Lovenhoek vormen de Kleine Beek en de Molenbeek een moerassige vallei. Je kan over een plankenpad de meanderende Molenbeek volgen.

Historisch landschap

Midden in het gebied ligt de oude en nu verlaten woonkern van Lovenhoek. Lovenhoek was tot begin 20ste eeuw een levendig landbouwgehucht met verschillende boerderijen en een café. Nu getuigen de oude stal onder de grote eik en de kapel nog van het vroegere gemeenschapsleven hier. Natuurpunt koestert dit kleinschalig landbouwlandschap. We renoveren de historische stal en de kapel en herstellen in de omgeving houtkanten, hooilandjes en drinkpoelen. Het wandelpad volgt hier het eeuwenoude kerkenpad dat het gehucht verbindt met de parochiekerk van Vorselaar.

 Top

Brem in Lovenhoek

Dieren en planten

De afwisseling van biotopen geeft kansen aan vele vaak zeldzame planten en dieren. Vijf spechtensoorten en roofvogels als havik, buizerd en wespendief broeden in de oude bossen van Lovenhoek, evenals de majestueuze oehoe. In het voorjaar schitteren bloeiende tapijten van o.m. bosanemonen en slanke sleutelbloemen. Op de herstelde heideterreinen gedijt dan weer dopheide en de vleesetende zonnedauw die insecten vangt op zijn kleverige tentakeltjes. Romantische zielen kunnen zich hier laten inspireren door de melodieuze zang van de boomleeuwerik, die in Vorselaar de mooie klanknabootsende naam "zoetelief" draagt. In de beekvalleien huist de ijsvogel en zijn blauwborstjes en kleine karekieten vaste zomergasten. Met wat geluk kan je in de lente het geluid van de mysterieuze roerdomp horen. Hier is ook een kolonie bevers actief.

 Top

Natuurbeheer

Op vele plekken in de bossen en het moeras laten we de natuur zoveel mogelijk ongemoeid. Andere stukken krijgen een gericht beheer. Enkele monotone dennenaanplanten werden verwijderd. Door het plaggen van de strooisellaag komt de historische zaadbank aan de oppervlakte en kunnen heideplantjes snel kiemen. Binnen de begrazingsblokken houden vriendelijke runderen en onze schaapskudde de heide in stand. Bijzondere dieren zoals veldkrekels, boomleeuwerik, nachtzwaluw, levendbarende hagedis profiteren van het natuurherstel. De bovenloop van de Molenbeek is dan weer een zeldzaam voorbeeld van een nog sterk kronkelende beekvallei met moerasvegetaties, rietvelden en wilgenstruwelen. De bevers kunnen hier als “medebeheerders” van de beek hun gangen gaan.

 Top

Verder wandelen

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Kempense Beemden van de provincie Antwerpen 325 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen bij toeristische diensten aan 8 euro. Volgende natuurgebieden liggen binnen hetzelfde wandelknooppuntennetwerk:

Volgende natuurgebieden liggen binnen het aangrenzende wandelknooppuntennetwerk Kempense Netevallei met 340 km wandelplezier:

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.50km

Lovenhoek - Natuurpad

OPGELET!Parkeer op de voorziene plaatsen: Kleinheide Zandhoven of Pallaraard Vorselaar
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Krabbels - Lovenhoek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Krabbels - Lovenhoek".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Krabbels-Lovenhoek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids?

Boek dan een afspraak met Josee Stuyven via josee@stuyven.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.