Vroedmeesterpad
Mark Zekhuis-Saxifraga

Kwadebeekvallei

Sint-Genesius-Rode
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Thuis voor de vroedmeesterpad en een plaats waar kinderen kunnen spelen. Ontdek hier de 8 verschillende deelgebieden langs de Kwadebeek waar vroeger Brouwerij De Greef water voor haar Geuze en Faro haalde.

Toegankelijkheid

Start de wandeling aan Brasserie Kwadeplas, Kwadeplasstraat 32, Sint-Genesius-Rode. Een 6 km lang wandelpad laat je genieten van de uitgelezen hoekjes van het gebied. Het knuppelpad is niet toegankelijk voor rolstoelen of kinderwagens.  In de Ezelsweg bevindt zich ook een sas dat de doorgang voor rolstoelen en kinderwagens moeilijk maakt.

Beschrijving van het gebied

De Kwadebeek is slechts 1,5 km lang. Kwelgebieden langs de hele lengte zorgen voor een permanente aanvoer van water, de vallei is dus zeer waterrijk. Brouwerij De Greef haalde vroeger het water voor haar Geuze en Faro hier uit de grondwaterlagen via een artesische put. Nabij de Kwadebeek stond vroeger immers een pomphuis van waaruit het water tot in de brouwerij werd opgepompt.

Het gebied bestaat uit acht deelgebieden: Parkbosje De Greef met speelbos, Boske van Carlier, weide, hoogstamboomgaard met kerselaars en appelbomen en wilgenstruweel, elzenbroek, Hof-ten-Hout, Ezelsweg, Paardenweide en Speelparkje en zijarm Kwadebeek.

Dieren en planten

De els kiemt graag op de grens tussen water en land. De zaden drijven op water en verspreiden zich dus langs waterlopen. Eenden nemen onbewust zaden mee aan hun veren. De els fungeert als pioniersoort, een plant die als eerste een gebied koloniseert. Het elzenbroek bevat o.a. sleutelbloem, dotterbloem, moeraszegge en geel nagelkruid.

Het Boske van Carlier werd ingeplant met onder meer gewone es, zwarte els, rode kornoelje en Spaanse aak. In de vijver vinden we een beperkte verlandingsvegetatie met grote lisdodde, gele lis, watermunt en enkel horsten pluimzegge. Het Hof-Ten-Hout is een schitterend moerasgebiedje met vlekken bosbies, tweerijige zegge en scherpe zegge. Opvallend is de aanwezigheid van pluimzegge in de struweelrand. De uitgediepte poel in de Ezelsweg huisvest o.a. waterranonkel, blauwe waterereprijs, sterrenkroos en grote lisdodde.

De parel van ons natuurgebied is de zeldzame vroedmeesterpad, die houdt van zo'n vochtige omgeving. Natuurpunt wil dit diertje een blijvende thuis geven in de Kwadebeekvallei. We proberen het gebied aantrekkelijk te maken voor dit zeldzame diertje. Het open bos zorgt voor licht en meer warmte. De verstevigde en verhoogde dam van de poel biedt deze amfibieën een goede thuis. Vroedmeesterpaddden zijn geëmancipeerd. Nadat het vrouwtje eitjes heeft gelegd, draagt het mannetje de eisnoeren met zich mee op het land. Als de eitjes gaan uitkomen, zoekt het mannetje water op. Vandaar de naam 'vroedmeester' zoals in 'vroedvrouw'.

De Kwadebeekvallei is een vogelparadijs met meer dan 100 soorten zoals de ijsvogel en het vuurgoudhaantje. Knotwilgenrijen en hagen met sleedoorn en kardinaalsmuts zijn belangrijke kleine landschapselementen in deze omgeving. Hier kan je met een beetje geluk de grote gele kwikstaart bewonderen. Daarnaast zijn belangrijke doelsoorten van het beheer relmuis en geelgors.

In de rand van het speelbosje De Greef groeit de witte rapunzel. Gewoon struisgras, zandblauwtje en vierzaadwikke zijn aanwezig op de droogste zandige delen van de weide.

Natuurbeheer

We maaien het hooiland Hof-ten-Hout jaarlijks en voeren het maaisel af. Het 5de leerjaar van de scholen OLV en Wauterbos steekt hier telkenmale een handje toe. De naar het zuiden gerichte bermen van het Boske Carlier zijn in hakhoutbeheer. Op de Paardenweide grazen enkele weken per jaar  paarden en ezels, wat een aantal maaibeurten uitspaart.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kwadebeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kwadebeekvallei".

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.