Langdonken
Vilda

Langdonken

Aarschot, Herselt
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
De Langdonken ligt op de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Zulke overgangsgebieden zijn een paradijs voor heel wat zeldzame soorten. Langdonken bestaat vooral uit moerassen. Delen van het gebied en van de wandelpaden staan dan ook vaak onder water.

Langdonken

Toegankelijkheid

In voldoende droge periodes vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. In regenperiodes kan het gebied enkel met laarzen of zelfs helemaal niet toegankelijk zijn. Je kiest dan best voor een ander wandelgebied. In de zomer komen in dit natte gebied dan weer heel veel muggen voor en is het aangeraden je in te smeren met een muggenwerend product. Honden welkom, aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het gebied

Langdonken verwijst naar de lange S-vormige verhoging door het moeras. Blakers, de naam van het deelgebied in Aarschot, betekent 'ondergelopen gronden'.  Je vindt er een aaneenschakeling van broekbossen, heideveldjes en de beste blauwgraslanden van Vlaanderen. Onder meer de zeldzame distel Spaanse ruiter groeit er. In de jaren 1960 verdwenen veel dieren en planten in de Langdonken. Nu probeert natuurpunt de natuur opnieuw te herstellen met aangepast beheer.

 Top

Bloedrode heidelibel

Dieren en planten

Een lemige bodem en een goede waterhuishouding zorgen voor een ideale thuis voor veel verschillende dieren en planten. De Spaanse ruiter is een uiterst zeldzame distelsoort die in blauwgraslanden groeit. Blauwgraslanden zijn vochtige tot natte graslanden op een schrale, venige  bodem. Ze zijn in Vlaanderen zo goed als verdwenen. In de blauwgraslanden groeien onder meer klokjesgentiaan, blauwe zegge, pijpenstrootje, dophei en verschillende orchideeën. Andere zeldzame planten die je in Langdonken vindt zijn heidekartelblad, moeraswolfsklauw, wijdbloeiende rus, verfbrem, teer guichelheil, kleine zonnedauw en ronde zonnedauw.

Een rijke insectenwereld van libellen, sprinkhanen, vlinders, met de mug als absolute uitschieter, levert een gedekte tafel voor insecteneters zoals bosrietzanger en nachtegaal. De belangrijke populatie blauwborst zorgde ervoor dat de Langdonken vogelrichtlijngebied werd. Buizerd, wespendief, torenvalk, havik, sperwer, kerkuil, bosuil, ransuil, zwarte specht, kleine en grote bonte specht, houtsnip vinden er hun stek. Tijdens de trekperiode kan je er ook watersnippen, kleine plevieren, witgatjes en oeverlopers spotten. Reeën, hazen, bunzings, wezels en verschillende muizensoorten vertoeven graag in het gebied.

 Top

Natuurbeheer

Om de verschillende vegetaties te behouden zijn beheerwerken nodig: heide wordt geplagd,  hakhout  wordt  gekapt, hooilanden worden gemaaid, monotone aanplantingen van populier, Corsicaanse den of Amerikaanse eik worden verwijderd, kapvlakten worden begraasd door gallowayrunderen. Ook de natuurliefhebber wordt niet vergeten: wandelpaden zijn uitgestippeld en bewegwijzerd,  bebording aangebracht,  geleide  wandelingen ingericht.

 Top

Verder wandelen

Langdonken ligt in het wandelnetwerk De Merode met ruim 500 km wandelplezier. Volgende gebieden liggen ook in datzelfde wandelnetwerk:

Goor-Asbroek

De Laakvalleien

Zammelsbroek

Averbode Bos en Heide

Catselt

Dassenaarde

Demerbroeken

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.30km

Langdonken & De Blakers - Blauwe wandeling

Volg de knooppunten: START-65-230-258-61-62-351-(richting 65) START 
7.20km

Langdonken - Gele wandeling

Volg knooppunten: START-65-265-395-278-257-65-START 
8.60km

Langdonken & De Blakers - Rode wandeling

Volg de knooppunten START-65-257-278-395-265-65-230-258-61-62-351-(richting 65) START
35.50km

Fietsen tussen dal en donk (tocht 1)

Horeca

  • Op 600 m van wandelknooppunt 230:
    Café Verbraecken Marleen  
    Langdonkenstraat 58, Herselt
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Langdonken groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Langdonken".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Benny Van Dyck benny.van_dyck@scarlet.be of Gustaaf Aerts staf.aerts@proximus.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.