Goudveil
Marcel Bex

Moenebroek

Geraardsbergen, Lierde
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De kern van Moenebroek wordt gevormd door een nat elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Doordat de bronnen winter en zomer de bodem nat houden, kunnen er maar weinig bomen groeien. Enkel zwarte els kan er overleven. Dotterbloem, slanke sleutelbloem en verspreidbladig goudveil zorgen er voor een gele voorjaarsgloed.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

Het lange pad van 7 km, aangeduid met rode pijlen, is een landschapswandeling en loopt langs landwegen en verharde wegen. Het kortere pad van 2,5 km met blauwe pijlen loopt langs de kern van het natuurgebied door hooilanden. Het wandelpad werd gerealiseerd met steun van de Koning Boudewijnstichting en Lotto.

 Top

Beschrijving van het gebied

De kern van het natuurgebied bestaat uit een moerasbos met enkele bronnen en zeer veel kwel of opborrelend grondwater. Allerlei zeldzame soorten vinden er een thuis. Het moerasbos wordt omgeven door een kleinschalig landschap met akkers, hooilanden en weilanden met prachtige meidoornhagen, knotwilgenrijen en poelen. Sommige poelen werden recent door Natuurpunt aangelegd. Ze zorgen niet alleen voor een permanente drinkplaats voor koeien maar zijn ook de voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere perceelsranden kunnen de dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.

De vallei wordt ingesneden door een nog natuurlijk meanderende beek. De droge hoger gelegen graslanden zijn in het verleden lange tijd akkerland geweest en worden buiten het natuurgebied intensief begraasd. Door de bemesting zijn de graslanden soortenarm.

 Top

Natuurbeheer

Enkele natte graslanden worden jaarlijks een of twee keer gehooid. De kruidenrijke plantengroei wordt gemaaid, gedroogd en afgevoerd. Wanneer dit beheer jarenlang wordt volgehouden, vermindert de aanwezigheid van sterk groeiende grassen en kruiden. In de plaats komt er dan een bloemenrijk grasland met de zachte kleuren van koekoeksbloem, moerasvergeet-mij-nietje en pinksterbloem.

Door natuurbeheer willen we een nog rijkere variatie aan planten en dieren creëren. Als belangrijkste beheersvorm is daarom gekozen voor een beweiding met runderen met maximum 2 dieren per hectare. Minder grazers leidt tot meer variatie in de vegetatiestructuur: kaalgegevreten plekjes die frequent door de dieren worden begraasd, beschaduwde vertrappelde rustzones, boom- en struikopslag. Het resultaat wordt een landschappelijk zeer gevarieerd en natuurlijk ogend landschap, het bezoeken meer dan waard.

Vlinders kiezen niet zomaar een gebied om zich voort te planten. Voedselplanten voor de rupsen, schuilplaatsen om te verpoppen, zon én schaduw, nectarplanten ... het moet allemaal aanwezig zijn. Met de extensieve begrazing in Moenebroek voldoen we perfect aan hun eisen. Kom in april-mei of juli-augstus maar eens kijken naar deze juweeltjes.

 Top

Verder wandelen

Parkbos-Uilenbroek

Raspaillebos

Duivenbos

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.00km

Moenebroek - rode wandeling

2.50km

Moenebroek -blauwe wandeling

  • Moenebroek- vertrekpunt

    Kruispunt van de Moenebroekstraat en de Moorhofstraat
    Geraardsbergen
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Moenebroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Moenebroek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Carlos D'Haeseleer carlos.dhaeseleer@gmail.com, Bram De Lameillieure bram.dela@gmail.com, Peter De Vos devospepe@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.