Torenvalk
Dieder Plu

Natuurpark Levende Leie - Assels

Gent
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Vogelkijkhut

De Assels is een meersengebied, een natuurlijk overstromingsgebied van de Leie, zoals de Keuzemeersen en de Bourgoyen.

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied is een eilandje tussen Drongen en Afsnee, dat maar langs één toegangsweg bereikbaar is. De spoorweg Brussel-Oostende doorsnijdt het gebied. De Oude Leie slingert zich door het landschap en vormt een natuurlijke begrenzing tussen de laaggelegen meersen en de hogergelegen donk. Het meersenlandschap bestaat uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten.

Welke soorten zijn er kenmerkend voor het natuurgebied?

Elk voorjaar broeden hier grutto's en kieviten. In de korte vegetatie begeleiden ze hun donskuikens op hun eerste zoektocht naar voedsel. Andere broedvogels zijn slob-, krak- en kuifeend in de grachten, bosrietzanger en rietgors in de ruigere delen, kleine karekiet in het rietveldje aan de Boterput en ijsvogel in de oever van diezelfde Boterput.

‘s Winters dient het gebied als foerageergebied voor watersnip, bokje, waterpieper, vele tientallen smienten, wulpen, kemphanen, … Een rondcirkelende buizerd, biddende torenvalk of jagende sperwer zijn ook vaste gasten.

Welk beheer wordt er gevoerd?

Binnen de werking van Natuurpunt Gent is al lang een werkgroep Assels actief. Deze Natuurpunters zullen in eerste instantie de verruiging van het terrein aanpakken. Op die manier worden opnieuw leefgebieden voor diverse dieren en planten gecreëerd. De Assels liggen bovendien binnen het landinrichtingsproject Schelde en Leie van de Vlaamse Landmaatschappij. De VLM zal mee investeren in het afgraven van opgehoogde delen van het terrein en het plaatsen van een vogelkijkwand.

Toegankelijkheid

Er zijn twee uitgestippelde wandelingen de bewegwijzerde Asselsroute van 6 kilometer brengt je ook langs de kijkhut in de Pontstraat. De Hoge Blaarmeersenroute van 2,8 km is niet bewegwijzerd maar aangeduid op de kaart die je hier kan downloaden. 

Meer info kan je ook vinden op www.levendeleie.be

Wil je het project Natuurpark Levende Leie steunen? Klik hier

Krijg de kaart en de routes
6.00km

Asselsroute (rood)

2.80km

Hoge Blaarmeersenroute (blauw)

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Natuurpark Levende Leie - Assels groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Natuurpark Levende Leie - Assels 6651".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Assels verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Frank Maes, 09-227 22 94.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.