Bosanemoon
Shutterstock

Oude Spoorwegberm

Duffel, Kontich, Rumst
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
  • Vogelkijkhut
De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A. Je kan dit gebied bezoeken via de wandelknooppunten of als je liever fietst, via de fietstocht "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband. Je kan gebruik maken van de wandelknooppuntenkaart Rivierenland. Het gebied ligt tussen fietsknooppunten 65 en 55. Als je graag fietst, kies dan voor de fietsroute "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

 Top

Beschrijving van het gebied

Het natuurgebied doorsnijdt de natuurlijke golvingen in het landschap horizontaal. Dit geeft een aaneenschakeling van verschillende soorten landschappen, gaande van erg droog tot zeer vochtig, beschaduwd of in de volle zon, gestoord (b.v. door bemesting op aanpalende terreinen) of niet. Binnen elk van deze milieus heeft zich een eigen planten- en dierengemeenschap ontwikkeld, die zich aan het desbetreffende milieu heeft aangepast. Omdat het om een nog jonge strook tussen veel landbouwgebied gaat, domineren stikstofminnende planten op vele plaatsen.

De kracht van het natuurgebied situeert zich op natuurlijk vlak grotendeels in zijn verbindende functie. Het fungeert dus voor een aantal dieren en planten als een belangrijke verbindingsweg. Het natuurgebied kenmerkt zich als een open landschap met mooie vergezichten en een rustgevend karakter.

 Top

Dieren en planten

Het grootste deel van de spoorwegberm bestaat uit struweel van diverse loofbomen. De bomen zijn nog niet oud genoeg om te kunnen spreken van een bos. De ondergroei is een ruigte met soorten zoals fluitenkruid, grote brandnetel, look-zonder-look, geel nagelkruid en zevenblad. Opvallend is ook de dotterbloem, die hier op één plaats zeer talrijk voorkomt.

Ten zuiden van Keizerenberg ligt een oude boskern tegen de spoorwegberm aan. Hier vind je het grootste aandeel aan typische voorjaarsflora, zoals gele dovenetel, bosanemoon, donkersporig bosviooltje, gewone salomonszegel, muskuskruid en boszegge. 

De jaarlijks gehooide graslanden verschralen langzaam. Dit uit zich voornamelijk door het afnemen van vergrassing en een toename van bloemplanten zoals smalle weegbree, scherpe boterbloem, knoopkruid en veldzuring.

 Top

Natuurbeheer

Om verarming van het natuurgebied te voorkomen, is er een actief natuurbeheer. Enerzijds bieden we natuurlijke groeiprocessen maximale kansen, anderzijds moet er hier en daar worden ingegrepen. De graslanden worden jaarlijks gemaaid. Daarnaast wordt er op kwetsbare plekken inheems schermgroen aangeplant, verlande delen worden uitgediept en exoten worden bestreden.

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
13.50km

Oude Netearm - Volg de knooppunten 90-172– via Oude Nete-arm naar 212–174–175– 284–285–222–286–176–173–266–235–211–236-283-218–219-247-267-90-start

0.50km

Oude Spoorwegberm - Rode Wandeling

  • Oude Netearm - Vertrekpunt kerk Rumst

    Kruispunt Kerkstraat-Schoolstraat, daar komt het wandelknooppuntennetwerk langs
    2840 Rumst

Horeca

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Oude Spoorwegberm groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Oude Spoorwegberm".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Oude Spoorwegberm verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met  Wim Annaert via 0473-67 13 56 of Wim.Annaert@cme.vib-kuleuven.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.