Bruine kikker
Shutterstock

Poekebeekvallei

Aalter, Ruiselede
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In het natuurgebied de vallei van de Poekebeek vind je typische beekdalgraslanden en -bosjes, die zeer regelmatig overstromen. De meeste percelen palen aan de mooi kronkelende Poekebeek. Ze liggen net opwaarts van het kasteeldomein van Poeke.

Toeankelijkheid

Het gebied ligt tussen fietsknooppunt 4 en 8 (kasteel van Poeke) Meetjesland.

Beschrijving van het natuurgebied

Een deel van het gebied bestaat uit jong bos dat zich herstelt na een kapping door de vorige eigenaar. Naast de aangeplante populieren vestigen zich spontaan boomsoorten die typisch zijn voor een valleigebied, zoals wilg, gewone es en zwarte els. Natuurpunt kiest voor een verdere spontane ontwikkeling van de bosjes. 

Door het beheer, waarbij meststoffen en pesticiden achterwege worden gelaten, maken soorten typisch voor voedselrijke omstandigheden stilaan plaats voor minder algemene soorten, zoals pinksterbloem en scherpe boterbloem.

Dieren en planten

In de wintermaanden overstroomt de vallei regelmatig. In de graslanden kan je dan steltlopers, zoals de kievit, zien. In het voorjaar merken we een toename van de scherpe boterbloem en de pinksterbloem op. Je kan hier genieten van de idyllische vallei met de kronkelende Poekebeek en zijn bosjes, knotwilgenrijen en houtkanten.

Planten zoals pijptorkruid, pinksterbloem, gele lis, speenkruid, boszegge en echte valeriaan gedijen hier goed. Het gebied is de ideale plaats voor tal van vogels. Ook amfibieën, zoals de bruine kikker en de alpenwatersalamender, vertoeven graag in dit waterrijke gebied.

Natuurbeheer

Om de natuur- en landschapswaarden verder te versterken is er een brede houtkant, met onder meer sleedoorn, meidoorn, hazelaar, gewone vogelkers, zomereik, gewone es en zwarte els, aangeplant. Langs de Poekebeek is een bomenrij van marilandicapopulieren geplant.

De houtkant en de bomenrij moeten zorgen voor een betere bosverbinding tussen het kasteeldomein van Poeke en de bosjes van Natuurpunt. Op het perceel op de rechteroever werden in 2009 een 20-tal knotwilgen aangeplant. Daarnaast zijn er twee poelen gegraven om de amfibieën in de vallei verdere herstelkansen te geven.

Via een overeenkomst met Natuurpunt maaien twee lokale landbouwers de percelen vanaf 15 juni. In de zomer kunnen ze begraasd worden. Pesticiden en meststoffen worden achterwege gelaten. Dit beheer zorgt voor een verschraling van de bodem wat resulteert in een grotere bloemenrijkdom.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Poekebeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Poekebeekvallei".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Vallei van de Poekebeek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Koen Martens, 0476-76 05 16.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.