Rosdambeekvallei Benny Cottele
Benny Cottele

Rosdambeekvallei - Natuurpark Levende Leie

Sint-Denijs-Westrem, Afsnee
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Rosdambeekvallei ligt in de Leievallei, tussen de Gentse deelgemeenten Afsnee en Sint-Denijs-Westrem. In het noordelijke deel van de Rosdambeekvallei vind je nog fraaie elzenbroekbossen. Hier kan je in het voorjaar dotterbloemen, goudveil of pinksterbloemen aantreffen. In het zuidelijke deel bevindt zich een kleinschalig meersenlandschap, met laaggelegen weiden, knotbomenrijen, ruigtes en houtkanten. Op bepaalde plaatsen zit er veen in de ondergrond. De omgeving van de Rosdambeekvallei is in volle ontwikkeling. Op termijn ontstaat hier een stevige verbinding tussen het Parkbos en het Natuurpark Levende Leie.

 

Toegankelijkheid

In de toekomst zal de Rosdambeekvallei opengesteld worden voor het publiek, in samenspraak met buurtbewoners. Zo kan iedereen er komen wandelen en verpozen. Momenteel is dat helaas nog niet mogelijk.

In tussentijd kun je wel al terecht in het deel van de Rosdambeekvallei dat deel uitmaakt van het Gentse Parkbos. Vanuit de Rosdamstraat is een knuppelpad ingericht om het gebied toegankelijk te maken. Volg de blauwe Rosdambeekroute voor een wandeling van 5,5 km doorheen de vallei en de boskern Grand Noble.

Beschrijving van het gebied

Heel wat stukken van het noordelijke deel van de Rosdambeekvallei staan op de Biologische Waarderingskaart ingekleurd als biologisch (zeer) waardevol. Een belangrijk deel bestaat uit een prachtig elzenbroekbos, misschien wel het mooiste van Gent! Deze bossen zijn een van de weinige plaatsen in Gent waar nog goudveil voorkomt. We vinden hier ook veel elzenzegge, een zeldzame zeggensoort die ook in de Vinderhoutse Bossen nog te zien is. In het voorjaar kun je er ook dotterbloemen en pinksterbloemen aantreffen.

En dit gebied heeft nog meer in petto. Naast het bos is er een tweede deel met kruidenrijke natte graslanden en een derde deel dat bestaat uit een bijzonder bloemrijke ruigte – een ideale plek voor vlinders, bijen en andere insecten.

In het Gentse is bijna alle veen afgedekt door alluvium. In de Rosdambeekvallei – een zijdalletje van de Leie met op het einde een flessenhals (een soort ’knijp’) in de verbinding tussen beide – is dat niet het geval. Hier bestaat de bovenste laag uit pure, mineralenrijke veengrond. Die is zeer nat en weinig draagkrachtig. Als je erop wandelt, krijg je een verend gevoel zoals op een trampoline. Op zo’n natte bodem zijn de landbouwmogelijkheden uiterst beperkt, maar er zijn wel bijzonder veel kansen voor de natuur.

Natuurpunt is eigenaar van het gedeelte ten noorden van de E40. Ten zuiden van de E40 is de stad Gent aan zet. Ook zij heeft erg ambitieuze plannen. Beide delen van de Rosdambeekvallei zullen in de toekomst een belangrijke schakel vormen tussen het Natuurpark Levende Leie en het Parkbos.

Natuurbeheer

Bij een optimaal natuurbeheer kunnen we hier – net als in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze) en in de Damvallei (Destelbergen) – geweldige dingen verwachten. De grootste bedreiging vormt de verdroging van het veen, ook wel ‘veraarding’ genoemd. Door die verdroging ontstaat namelijk een sterke eutrofiëring, met brandnetels en ‘verbraming’ als gevolg.

Zin om deel uit te maken van het (op te starten) beheerteam in de Rosdambeekvallei? Neem contact op. Onderaan vind je de contactgegevens.

Meer info kan je ook vinden op www.levendeleie.be

Wil je het project Natuurpark Levende Leie steunen? Klik hier

Logo Levende Leie

 

Lees meer

Agenda

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Rosdambeekvallei - Natuurpark Levende Leie groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Rosdambeekvallei - Natuurpark Levende Leie".

OP STAP MET EEN GIDS

Boek een afspraak bij:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.