Rothoek - Kwarekken

Geel, Herselt, Westerlo
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Rothoek - Kwarekken ademt een bijna onwaarschijnlijke rust uit. Het gebied bestond vroeger vooral uit hooilanden, maar is sinds 1960 sterk verbost. Vanuit de kijkhut kan je steltlopers zoals witgatjes en scholeksters zien.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Sommige paden zijn enkel toegankelijk buiten het broedseizoen. Start aan de Marlybrug over de Nete, Merodedreef, Westerlo. Langs de Nete kan je hier heerlijk wandelen via de wandelknooppunten De Merode. De vogelkijkhut ligt niet langs het knooppuntennetwerk, daarvoor moet  je dus van de knooppunten afwijken. Je kan de wandeling ook combineren met een bezoek aan Asberg- Beeltjens.

Beschrijving van het gebied

Dit natuurgebied ligt in de Vallei van de Grote Nete en is circa 30 hectare groot. Het strekt zich uit tussen de Marly-brug (aan het Kasteel de Merode) en de Snepkensbrug, en ligt vlakbij de dorpskern van Westerlo, langs de Grote Nete, op de rechteroever stroomafwaarts op grondgebied Westerlo, in de vroeger natuurlijk overstromende vallei van de Grote Nete. De Kwarekkenbeek, de Laakbeek en de Zeptloop doorkruisen het gebied.

Rothoek - Kwarekken ademt een bijna onwaarschijnlijke rust uit. Het gebied bestond vroeger vooral uit hooilanden, maar is sinds 1960 sterk verbost. Water is zeer belangrijk hier: het hoger gelegen gebied Asberg-Beeltjens voedt de Kwarekken met grondwater (kwel). Door het aanleggen van dijken kan het gebied jammer genoeg niet meer natuurlijk overstromen, waardoor het verdroogt. 

Dieren en planten

Vanuit de kijkhut kan je steltlopers zoals witgatjes en scholeksters zien. De afgeschuinde oevers van de vijver zijn ideaal voor hen om dierlijk voedsel in het zand te vinden. Ook de blauwe reiger komt dikwijls een hapje zoeken en een jagende boomvalk flitst geregeld over de vijver die hij als jachtgebied ingepalmd heeft. Zelfs jonge krakeenden vonden de weg naar de vijver. Maar ook de kleine gevleugelden, zoals schitterende oeverlibellen en jagende platbuiken, heel wat vlinders als bruin zandoogje en oranje zandoogje, hooibeestje en de zeldzame blauwe ijsvogelvlinder kan je er observeren.

Op de vijver krioelt het van verschillende soorten schaatsenrijders en hij is een paradijs voor insectenetende vogels als tuinfluiter, pimpelmees en staartmees die er ook alle broeden. Ook de watervleermuizen zijn er al gespot. Hopelijk zullen ze hun intrek nemen in de opgehangen vleermuizenkasten.

Natuurbeheer

Graslandbeheer en bosbeheer zijn van toepassing; maar ook vijvers en grachten vragen een aangepast beheer. Het openhouden van de aanwezige open en half-open ruimtes met behoud van de mozaïek gras-struweel-bos is de doelstelling. Vlijtige handen zijn steeds welkom tijdens de gezellige beheers-doe-dagen, waarop we de natuur een handje helpen.

Aan de vijver werd een prachtige vogelkijkhut gebouwd door de vrijwilligersbeheersploeg van Natuurpunt Westerlo, bijna volledig uit recuperatiemateriaal.


Meer info: www.natuurpuntwesterlo.be


Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Rothoek-Kwarekken verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Mattheeusen Danny, 014-23 45 25.


Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.