Frederick Vande Putte

Scheldemeersen - Semmerzake

Gavere
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De oude benaming van het gebied is Taerwermeersch. Een van oudsher kleinschalig hooiweidegebied met knotwilgenrijen en bosjes. Men treft er oude, zeldzame wilgensoorten die geselecteerd werden voor allerlei toepassingen waaronder mandenvlechten. Kleine bosjes canadapopulieren werden in de jaren 50-60 aangeplant voor de houtindustrie. In de winter pleisteren hier ganzen en eenden. Na de verbredingswerken aan de Schelde en door ontwatering en maïsteelt werd het gebied vrij droog.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Honden zijn welkom, maar moeten aan de leiband. Bij regenweer zijn laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden.

Top

Beschrijving van het gebied

Het noord-zuidelijke deel is vrij gefragmenteerd. De Bolveerput, een oud opspuitgebied met rivierslib is nu een mooi natuurgebied met rietkragen waar waterral en de bosrietzanger zich thuis voelen. De bruine kiekendief komt er tot broeden. Dit gebied staat in verbinding met een oude scheldemeander, de Kriephoek, een openbaar hengelwater.
Op de weilanden aan de Grenadierslaan kan je resten van oude wilgen ontdekken. 
Het noord-westelijke deel is een gebied met veel grachten in open natte weilanden.
Bosjes en houtwallen – gevarieerd bos, oude en niet commerciële bomen. Een akker langs de Schelde werd ingezaaid met graangewassen en spontaan opkomende kruiden leveren voedsel aan de gorzen.

Top

Dieren en planten

Roodborsttapuit komt sporadisch terug tot broeden, lepelaar en grutto zien we tijdens de trek. In het voorjaar kan je op de natte weilanden tientallen smienten en krakeenden bewonderen. Torenvalk, sperwer en buizerd vinden een geschikte plek om te broeden en soms komt het tot gezinsuitbreiding van boomvalk. Op de gorzenakker zwermen grote groepen groenlingen en vinken. De weidevogelgebieden herbergen grutto en kievit.
Geleidelijk aan duikt opnieuw echte koekoeksbloem en pinksterbloem op. In de kruidenrijke vegetaties komen verschillende soorten klavers en smalle weegbree tot bloei. In bepaalde bermen zien we hooilandplanten, oa wilde bertam, terug komen.
In de poel vinden we bruine en groene kikker, gewone pad en alpenwatersalamander.

Top

Natuurbeheer

Populieren worden af en toe gekapt om plaats te maken voor streekeigen soorten: zwarte els, linde, zomereik, kornoelje en kardinaalsmuts. Hier en daar laten we dode populieren staan wat vele insecten, zwammen en vogels aantrekt. Het monotone van een populieren plantage wordt hiermee doorbroken.
In samenwerking met plaatselijke boeren worden graslanden gemaaid en grazen koeien daarna op de weilanden.

Top

Verder wandelen

Scheldemeersen - Merelbeke

Scheldemeersen - Zevergem

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Scheldemeersen - Semmerzake groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Scheldemeersen - Semmerzake".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Scheldemeersen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Koen De Witte, 0473 637 659, koendewitte@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.