Herftsfeer
Gerd Van Thienen

Steenputbeek

Beersel, Halle
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Op de plaats waar de Steenputbeek samenvloeit met de Kapittelbeek verandert de naam in Molenbeek. Aan weerszijden van de Molenbeek ligt het natuurgebied Steenputbeek. Aan de ene kant van de weg is een grote weide geflankeerd door twee kleine bronbeekjes.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op het Consciencepad, dat het gebied van noord naar zuid doorsnijdt. Vanop dit pad is zowat het hele natuurgebied te overzien. Dit is het oudste recreatieve pad in Vlaanderen (1935), maar is niet meer bewegwijzerd. Haal een wandelbrochure op bij de VVV van Halle, gevestigd in het historische stadhuis op de Grote Markt. Je kan je wandeling starten aan het voormalig gemeentehuis van Dworp op de Alsembergsesteenweg.

Beschrijving van het gebied

De Steenputbeek is één van de drie hoofdbeken in het Hallerbos: daarnaast heb je nog de Kapittelbeek en de Molenbeek. De beek ontspringt in een steengroeve in het Hallerbos en het water is van een zeer goede kwaliteit. De Steenputbeek dankt haar naam aan een steengroeve in het Hallerbos, waar ze ontspringt. Het water is zuiver genoeg om het leven van visjes mogelijk te maken, maar....via deze beek wordt ook een gedeelte van het neerslagwater afgevoerd dat terecht komt op de autoweg Brussel-Parijs. En dat voert in de winter ook het strooizout mee waarmee de autoweg bij vorst ijsvrij wordt gemaakt.

Dieren en planten

De bronbeekjes trekken de aandacht door de overweldigende bloei van dotterbloem, daslook en echte koekoeksbloem. In de struiken nestelen talrijke zangvogels waaronder de zanglijster, de heggemus, de bosrietzanger en de grauwe vliegenvanger. Een prachtige houtwal met kornoelje, hazelaar, spaanse aak, bramen en kardinaalsmuts trekt vogels en insecten. Aan de andere kant van de weg ligt een gemengd loofbos. Onder de bomen bloeit een uitbundige voorjaarsflora van slanke sleutelbloem, bosanemoon en de zeldzame witte rapunzel.

De Steenputbeek is door het zuivere water de biotoop van onder andere beekprik, rivierdonderpad, stekelbaars en hier en daar wordt beweerd dat ook de beekforel er nog zou voorkomen.

Natuurbeheer

In het overgrote deel van het bos wordt een beheer van nietsdoen gevoerd, behalve eventuele bestrijding van exoten zoals Amerikaanse vogelkers. De graslanden worden regelmatig gemaaid om ze te verschralen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Steenputbeek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Steenputbeek".

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.