Hazelworm
Gunther Groenez

't Plat

Overpelt
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Vogelkijkhut
  • Toegankelijk voor rolstoelen

De naam 't Plat betekent niet dat het gebied vlak is, maar wel moerassig of drassig. Je vindt er veel verschillende soorten landschappen met bijbehorende planten en dieren. De droge heide is een laatste restant van de grote heidevlakten van de achttiende eeuw, en is nu Europees beschermd. Verder is er nog de natte heide met dophei, zonnedauw en moeraswolfsklauw. Samen met de dennenbossen, de rietvegetatie, het elzenbroekbos, de gagelstruwelen, de wilgenstruwelen, de vijvers en vennen vormt ’t Plat de natuurlijke verbinding met het Hobos en het domeinbos Pijnven.

 

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. In natte perioden zijn laarzen aanbevolen. Honden welkom, aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het natuurgebied

‘t Plat is een overblijfsel van moerassige gronden in de omgeving van de Holvense beek. De hoger gelegen gebieden bestonden uit heide en stuifduinen. Begin zeventiende eeuw werd er voor het eerst melding gemaakt van het Holven, in de volksmond “plat” of “klotkoten” genoemd. Het Holven was een uitgehold ven dat in de natte heide ontstond door turf en klot te steken. Dat was de brandstof van de plaatselijke bevolking. Turf is de bovenste humuslaag, vooral heidekruiden, terwijl klot de onderste laag is die gevormd is door moerasplanten. Plat betekent hier dan ook niet 'vlak', maar wel 'moerassig' of 'drassig'.

't Plat heeft verschillende soorten biotopen. De droge heide is een laatste restant van de grote heidevlakten van de achttiende eeuw, en is nu Europees beschermd. Verder is er nog de natte heide met dophei, zonnedauw en moeraswolfsklauw.

Samen met de dennenbossen, de rietvegetatie, het elzenbroekbos, de gagelstruwelen, de wilgenstruwelen, de vijvers en vennen vormt ’t Plat de natuurlijke verbinding met het geklasseerde landschap van het Hobos en het domeinbos Pijnven.

 Top

Dieren en planten

't Plat is een thuis voor veel verschillende dier- en plantensoorten. In de vochtige gebieden leven verschillende soorten amfibieën, waaronder de groene en de bruine kikker, de gewone pad en een aantal salamandersoorten. Het gebied is ook rijk aan reptielen, zoals de levendbarende hagedis en de hazelworm. Verschillende soorten libellen vinden er hun plekje en ongeveer 45 soorten vogels broeden in 't Plat. Ook tal van vogels komen hier overwinteren.

De gaspeldoorn is een zeldzame struik met stevige stekels die op brem lijkt. De plant werd vroeger ook wel grote steekbrem genoemd. Meester Gerard Bernaerts beschreef in 1938 de plant al in zijn boek “De Kempische heide”: “Op de Overpelterheide, juist tegenover een oude afspanning, 'De Trepkens', te midden van de dorre heide, vormen tientallen dezer bloemenstruiken van de gaspeldoorn een heerlijk bloemperk, dat zelfs de bewondering van den onverschilligsten wandelaar afdwingt.”

De hazelworm is geen worm en ook geen slang, maar een pootloze hagedis die wel 30-40 cm kan worden. De Latijnse naam Anguis fragilis of ‘breekbare slang’ wijst op het feit dat hij net als de hagedissen zijn staart kan afwerpen als hij vastgegrepen wordt. Hazelwormen komen niet algemeen voor. Ze voeden zich met naaktslakken, aardwormen, spinnen en insecten en moeten oppassen voor kleine zoogdieren, vogels en de mens. Als je er eentje ziet zonnen, laat hem dan rustig liggen. Hij is echt ongevaarlijk.

 Top

Natuurbeheer

De heide is vroeger door menselijke tussenkomst (begrazing) ontstaan, maar moet nu in stand gehouden worden om de verdere vergrassing en verbossing tegen te gaan. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden: maaien en afvoeren, branden of begrazen met schapen of runderen. Een kudde van een dertigtal schapen helpt ons om de verdere vergrassing en verbossing van de heidegebieden tegen te gaan.

 Top

Verder wandelen

Andere gebieden om te gaan wandelen in het Regionaal Landschap Lage Kempen zijn:

De Maat

Vallei van de Zwarte Beek Beringen

Vallei van de Zwarte Beek Zelem

Venusberg

Vallei van de Zwarte Beek Hechtel-Eksel (Resterheide)

Domein Kiewit

De Maten

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
11.30km

't Plat - Gele wandeling Holven-Plat

3.80km

't Plat - Groene wandeling Holven

6.40km

't Plat - Oranje wandeling Holven

1.50km

't Plat - Blauwe wandeling

Toegankelijk voor Rolstoelgebruikers 
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help 't Plat groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift 't Plat".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Luc Winters luc.winters@telenet.be of Alfons Cox cox.fons@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.